Baza Patentów Politechniki Białostockiej

Wynalazek nr POLB/191

Urządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na wałach maszyn wirnikowych

Tytuł
Urządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na wałach maszyn wirnikowych
Opis/specyfikacja
Urządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na czopach wałów maszyn wirnikowych posiada trzy zespoły nagniatające (I, II, III), usytuowane promieniowo w sztywnej, dwudzielnej obejmie (1a, 1b) mocowanej za pośrednictwem wspornika do podstawy lub fundamentu. Zespoły nagniatające (I, II, III) mają możliwość regulacji położenia promieniowego z wykorzystaniem mechanizmu śrubowego zbudowanego z tulei wkręcanej (4) i pozbawionej możliwości obrotu oprawy (5) z przeciwnakrętką (11). Zespoły nagniatające (I, II, III) są przesunięte względem siebie wzdłuż osi obrabianego wału o wartość równą promieniowi R powierzchni sferycznej elementu roboczego kulki nagniataka, a dwudzielna obejma (1a, 1b) ma możliwość otwierania z wykorzystaniem zawiasu z wkręcanymi trzpieniami stożkowymi (12) i dwóch śrub blokujących (14).
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku

Politechnika Białostocka


Oprogramowanie bazy: 3W Serwisy Informacyjne · http://3w.gliwice.pl