Strona główna    Przeglądanie bazy    Rejestracja i logowanie

Kryteria wyszukiwania

Rodzaj:  Wynalazek    Słowa kluczowe:
Zgłoszenie nr: z dnia    Patent, prawo ochronne lub z rejestracji nr: z dnia
Tytuł:    Wydział:    Nr wewnętrzny:   
Branża:

Lista wyników spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Lp. Nr wewn. Rodzaj Nazwa Uczelnia Opis Słowa kluczowe  
1. POLB/1wzor uzytkowyKonstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urzadzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowejWMKonstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych, przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej posiada rurki (7) i (12), umieszczone współśrodkowo jedna w drugiej, pozwalając na wydłużenie bazy pomiarowej próbki i pomiar poza piecem w warunkach temperatury pokojowej (1), z wykorzystaniem obejmy (16) i (17). Rurka (12) utrzymywana jest w pionowym położeniu przez prowadnicę (13), zamontowaną rozłącznie na cięgnie (3) za pośrednictwem prowadnicy (13) i jej zaczepu (14). zobacz »
2. POLB/3wynalazekWózek inwalidzki dla psa po amputacji kończynyWMUjawniono wózek inwalidzki dla psa po amputacji kończyny, którego konstrukcja umożliwia jego dopasowanie w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Rama (1) połączona jest z ramą boczną (2) przez dwuczęściowe obejmy zaciskowe (3). Zaciśnięcie otrzymywane jest przez połączenie śrubowe z użyciem śrub, podkładek i nakrętek. Możliwe jest dowolne dopasowanie miejsca zacisku obejm zaciskowych (3) na całej długości ramy głównej (1). zobacz »
3. POLB/4wzor uzytkowyPrzystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiemWMPrzystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiem posiada zasobnik (1) do piasku (2), a pod nim siłownik z tłokiem (3), dozującym piasek (2) do worków (5). Przystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiem przymocowana jest do przyczepy załadowczej. zobacz »
4. POLB/5wynalazekMechatroniczne urządzenie do drenażu limfatycznegoWMMechatroniczne urządzenie do drenażu limfatycznego zapewnia przeprowadzenie masażu manualnego i wibracyjnego kończyny objętej schorzeniem obrzęku limfatycznego wewnątrz indywidualnie dopasowywanego czteroczęściowego kanału wewnętrznego (2), w którym znajdują się końcówki masujące układu masującego. Dopasowanie czteroczęściowego kanału wewnętrznego, możliwe jest dzięki zastosowaniu układu prowadnic dolnych (13) i układu prowadnic górnych (14). Układ prowadnic dolnych (13) i układ prowadnic górnych (14) składają się z czterech prowadnic osi Z, dwóch prowadnic osi X i dwóch prowadnic osi Y. Masaż manualny odbywa się przez ruch układu masującego wzdłuż prowadnicy osi Y. Masaż wibracyjny odbywa się przez zastosowanie wewnątrz układu masującego silnika elektrycznego, na którym umieszczone jest asymetryczne obciążenie. zobacz »
5. POLB/7wynalazekTor stabilizująco-chłodzący do brykietuWBIŚPrzedmiotem zgłoszenia jest specjalnej konstrukcji tor stabilizująco-chłodzący do brykietu. Istotą rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie do budowy jego prowadnic trzech specjalnej konstrukcji płaszczów wodnych (3, 12 i 13), będących przeponowymi wymiennikami ciepła, w których przepływa woda płynącą w sposób przeciwprądowy w stosunku do przemieszczającego się brykietu. Woda doprowadzana jest do płaszcza górnego (3) króćcem wlotowym (11) i następnie rozprowadzana jest do płaszczów (12 i 13) za pomocą elastycznych rur łączących (6). Ogrzana woda wypływa króćcem wylotowym (9) umiejscowionym w płaszczu (12). Płaszcze wodne (12 i 13) są przymocowane na stałe do nieruchomej obejmy dolnej (7), natomiast płaszcz górny (3) jest przymocowany do obejmy górnej (4). Obejmy (7 i 4) są ze sobą połączone przegubowo za pomocą sworznia (10), dzięki czemu płaszcz górny (3) posiada swobodę odchylania się. Docisk płaszcza górnego (3) do brykietu realizowany jest poprzez odpowiednie położenie ciężarka (2) unieruchamianego na dźwigni (1), za pomocą śruby (5). zobacz »
6. POLB/14wynalazekMechatroniczna bezlinowa winda do transportu pionowego i poziomego z możliwością przemieszczania kabin w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybieWMMechatroniczna bezlinowa winda do transportu pionowego i poziomego z możliwością przemieszczania kabin w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie, charakteryzuje się tym, że do przemieszczania kabin zastosowano napęd w postaci planarnego układu pozycjonującego z sensorami Halla, którego głównymi elementami są rozdzielone poduszką powietrzną nieruchome bloki statorów oraz ruchome bloki induktorów. Nieruchome bloki statorów są zamontowane na ścianie szybu, natomiast ruchome bloki induktorów fety są zamontowane na zewnętrznej powierzchni bocznej kabiny (1). Kabiny (1) przemieszczają się po blokach statorów tworzących tor o kształcie zbudowanym na bazie prostokąta, koła zamontowanym na ścianie szybu. Kabiny (1) mogą dodatkowo przemieszczać się w dwóch kierunkach jednocześnie. zobacz »
7. POLB/15wynalazekSystem przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybieWMSystem przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie charakteryzuje się tym, że do przemieszczania kabiny z jednej na drugą ścianę szybu, zastosowano napęd w postaci planarnego układu pozycjonującego z sensorami Halla, którego głównymi elementami są rozdzielone poduszką powietrzną nieruchome bloki statorów (5), umieszczone na co najmniej dwóch ścianach (2a i 2b), złączonych ze sobą krawędziami, ustawionych względem siebie pod kątem prostym oraz ruchome bloki induktorów (6), zamontowanych na co najmniej dwóch sąsiadujących zewnętrznych powierzchniach bocznych kabiny (1). W trakcie przejazdu kabiny (1) ze ściany szybu (2a) na ścianę szybu (2b) aktywowane są induktory (6) powierzchni kabiny współpracującej ze statorami (5), umieszczonymi na ścianie (2b) oraz załączane jest ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego poduszkę powietrzną, a induktory (6) aktualnie współpracujące ze statorami (5), umieszczonymi na ścianie (2a), są dezaktywowane i jednocześnie zwiększana jest wartość ciśnienia powietrza zasilającego poduszkę powietrzną, przez co kabina (1) zostanie przyciągnięta przez ścianę (2b) i następuje jej odrywanie od ściany (2a), a sama kabina może dzięki temu przemieścić się na inną ścianę szybu wielościanowego. zobacz »
8. POLB/16wynalazekSystem przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybieWMSystem przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie, charakteryzuje się tym, że do przemieszczania kabiny z jednej na drugą ścianę rdzenia szybu (2) użyto zespoły induktorów napędu planarnego na wszystkich powierzchniach bocznych kabiny (1) oraz rozdzielone poduszką powietrzną statory na powierzchni rdzenia szybu (2), a także dodatkowe zespoły statorów (3a i 3b), rozmieszczone na ścianach szybu na długości co najmniej równej szerokości całej kabiny (1), przemieszczającej się swobodnie w szybie. Przemieszczenie kabiny (1) ze ściany rdzenia (2a) na drugą sąsiadującą ścianę (2b) realizowane jest poprzez aktywowanie i dezaktywowanie odpowiednich zespołów induktorów (5) kabiny oraz odpowiednie załączanie/wyłączanie systemu dostarczającego sprężone powietrze, niezbędne do wytworzenia poduszki powietrznej rozdzielającej induktory od statorów, gdzie po dojechaniu kabiny (1) do naroża ścian (2a, 2b) i kontynuowanym w danym kierunku przejeździe, działanie części induktorów (5a) w kabinie i statorów (2a) zostaje przejęte przez zespoły statorów (3a) i induktorów (5c).zobacz »
9. POLB/19wynalazekZastosowanie sztucznej śliny na bazie nanozłotaWM+UMB +NANTESSztuczną ślinę na bazie nanozłota zastosowano do ograniczania wzrostu mikroorganizmów bytujących w jamie ustnej. Wzrost bakterii i grzybów zmniejsza się pod wpływem tej sztucznej śliny. Sztuczną ślinę na bazie nanozłota zastosowano do zmniejszenia adsorpcji bakterii i grzybów do powierzchni gładkiej lub chropowatej, najlepiej wypełnień stomatologicznych i elementów protetyki stomatologicznej. zobacz »
10. POLB/20wzor przemyslowyUrządzenie do rehabilitacji WMzobacz »
11. POLB/21wynalazekImpulsowa wyrzutnia magnetycznaWMPrzedmiotem wynalazku jest impulsowa wyrzutnia magnetyczna, składająca się ze stojana, układu zasilania i obiektu napędzanego. Źródłem sił magnetycznych są prostokątne cewki, umieszczone w każdym ze skrzydeł obiektu napędzanego, który może poruszać się wzdłuż szczelin powietrznych poszczególnych obwodów magnetycznych, wchodzących w skład stojana. Podstawową cechą rozwiązania jest zastosowanie minimum dwóch, niezależnych układów zasilania, składających się z baterii kondensatorów o określonych parametrach początkowych, gdzie każdy z układów zasilania przyporządkowany jest do różnych stref przyspieszania obiektu napędzanego. Kolejnym rozwiązaniem charakterystycznym jest zastosowanie wewnątrz każdego ze skrzydeł wielu cewek (nawiniętych „jedna na drugą”) o ściśle ustalonych parametrach takich jak: rodzaj połączenia elektrycznego, kierunek nawinięcia uzwojeń, ilość uzwojeń. zobacz »
12. POLB/22wynalazekEndoproteza stawu łokciowegoWMEndoproteza stawu łokciowego, składająca się z trzpienia kości ramiennej, łokciowej i promieniowej, sworznia, wkładek z tworzywa sztucznego oraz obudowy charakteryzuje się tym, że posiada dodatkowy trzpień kości promieniowej (6) oraz trzpienie kości ramiennej (5), łokciowej (6) i promieniowej (7) pokryte warstwą hydroksyapatytu. Do trzpienia kości łokciowej (6) przymocowana jest obudowa w kształcie półpanewki (9), natomiast kształt wkładki trzpienia kości łokciowej (2), składającej się w dwóch identycznych półpierścieni, jest wklęsły, a kształt trzpienia kości promieniowej (8) wypukły. zobacz »
13. POLB/25wynalazekSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywiczych z drewna drzew iglastychZWL+ Inst_NawozówSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywicznych z drewna drzew iglastych a szczególnie z drewna sosnowego polega na tym, że suche drewno o wilgotności poniżej 10% w postaci rozdrobnionej (wióry, zrębki, trociny) lub w postaci wyciętych elementów z drewna litego, realizowany jest poprzez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla przy ciśnieniu od 45 do 50 MPa i temperaturze powyżej 80°C a następnie dwustopniową dekompresję do 21 MPa i temperatury poniżej 50°C w pierwszym stopniu oraz poniżej 5,3 MPa w drugim stopniu. Proces realizowany jest z obciążeniem od 20 do 100 kg CO2/kg surowca. zobacz »
14. POLB/26wynalazekUrządzenie do sterowania pneumatycznego układu hamulcowego podczas sprawdzania skuteczności hamowania przyczep zwłaszcza rolniczych WMUrządzenie do sterowania pneumatycznego układu hamulcowego podczas sprawdzania skuteczności hamowania przyczep, zwłaszcza rolniczych charakteryzuje się tym, że posiada zawory elektromagnetyczne (10), uruchamiane przyciskiem z kabiny ciągnika, gdzie trzydrogowy, dwupołożeniowy normalnie zamknięty zawór elektromagnetyczny (10) służy do sterowania dwuprzewodowym układem hamulcowym przyczepy podczas hamowania. zobacz »
15. POLB/27wynalazekPodstawa do pomiaru przyspieszeń drgań powierzchniowych propagowanych w ośrodku gruntowym WBIŚPodstawa do pomiaru przyspieszeń drgań powierzchniowych propagowanych w ośrodku gruntowym zbudowana jest z dwóch odpowiednio wyprofilowanych i współpracujących ze sobą pierścieni, wykonanych z lekkich stopów aluminium - pierścienia górnego (1), nazywanego głowicą i mocowanego do podłoża gruntowego pierścienia dolnego (8), które umożliwiają wzajemną korektę położenia zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i w płaszczyźnie pionowej. W głowicy (1), wykonanej w formie pierścienia ze wspawanym poprzecznie płaskownikiem (2) z lekkich stopów aluminium, znajdują się: trzy podłużno - owalne otwory przelotowe (3) rozmieszczone co 120°, trzy nagwintowane przelotowe otwory M5 (5) rozmieszczone co 120°, dwa gwintowane otwory ø = ¼" (7), wykonane w kierunku poziomym w splanowanej powierzchni ścianek bocznych pierścienia w odstępie 90°, oraz jeden gwintowany otwór ø = ¼", wykonany w kierunku pionowym w części górnej płaskownika wspawanego w pierścień. zobacz »
16. POLB/28wynalazekWibracyjny klapowy generator wirów na krawędziach mikrosamolotówWMWibracyjny klapowy generator wirów na krawędziach mikrosamolotów, spełniający zadanie urządzenia manewrowego i działający na zasadzie pobudzania do drgań elementu roboczego w postaci klapki za pomocą piezoelektrycznego wzbudnika, charakteryzuje się tym, że klapka (1) o określonym zarysie geometrycznym i dopasowana do profilu powierzchni płatowca (skrzydła) posiada specjalne nacięcie (2) oraz jest mocowana w trzech punktach (P1, P2, P3), a w punkcie (P4) o określonych współrzędnych jest do niej zamocowany wzbudnik piezoelektryczny (7), pobudzający ją do drgań. W punktach (P1, P2) klapka (1) mocowana jest uchylnie za pomocą zawiasów (3, 4), a w punkcie (P3) jest podparta na elastycznej tulei (5) i zamocowana za pomocą łącznika śrubowego (6).zobacz »
17. POLB/31wzor uzytkowyPrefabrykowane drewniane moduły przestrzenne do budowy budynkówWBIŚPrefabrykowane drewniane moduły przestrzenne do budowy budynków charakteryzują się tym, że na belkach stropowych dolnych (1), ułożonych w co drugiej osi, znajdują się rygle dolne (2), na których ustawione są słupki nośne (3) i zastrzały usztywniające (4), zaś u góry słupki wieńczy się ryglami górnymi (5). Na ryglach górnych ułożone są, w co drugiej osi, górne belki stropowe (6), które są przesunięte w stosunku do dolnych belek stropowych o pół ich rozstawu. zobacz »
18. POLB/34wynalazekSposób pomiaru ruchu elementów tocznych łożyska igiełkowegoWMSposób pomiaru ruchu elementów tocznych łożyska po bieżni zewnętrznej i wewnętrznej charakteryzuje się tym, że na elementy ruchome zostają naniesione charakterystyczne znaczniki (7, 8) w postaci kontrastowej naklejki, pozwalającej śledzić postęp ruchu podczas analizy zarejestrowanego obrazu, zaś w elemencie, wykonującym ruch wokół własnej osi i osi bieżni wewnętrznej, wydrążony jest otwór w osi tego elementu, na głębokość pozwalającą na ścisk osadzić drut (18) o dowolnym przekroju z wygiętą końcówką i znacznikiem w formie naklejki lub farby o kontrastowej barwie względem tła. Ruch wszystkich elementów rejestruje kamera, informując o relacjach w ruchu pomiędzy współpracującymi elementami. zobacz »
19. POLB/36wynalazekAutonomiczny układ sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej WM+SAMASZAutomatyka układu sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej jest nadążna i autonomiczna dzięki zastosowaniu sterowania w funkcji trajektorii ruchu ciągnika i ukształtowania terenu mierzonych poprzez odporny na drgania czujnik inercyjny o dziewięciu stopniach swobody wspomagany magnetometrem i odbiornikiem GPS. Układ regulacji jest kaskadowy i zawiera dwie pętle sterowania w funkcji sprzężenia zwrotnego (nadrzędną i podrzędną), w skład których wchodzi: zewnętrzny moduł komunikacyjny (12), cyfrowy nadrzędny sterownik przemieszczenia kosiarki (8), estymator nadążny (7), adaptacyjny filtr Kalmana (6), czujnik IMU z magnetometrem i odbiornikiem GPS (5), cyfrowy podrzędny sterownik siłownika kosiarki (9), serwonapęd kosiarki (3) z czujnikiem przemieszczenia liniowego (4). zobacz »
20. POLB/38wynalazekUkład odwadniająco-rozdrabniająco-dozujący materiały o wysokiej wilgotnościWBIŚPrzedmiotem wynalazku jest układ odwadniająco – rozdrabniająco - dozujący do materiałów o wysokiej wilgotności. Istotą rozwiązania układu jest specjalnej konstrukcji tuleja, która składa się z korpusu (1), w którym umieszczone jest główne półcylindryczne sito odwadniające (3), współpracujące z wymiennym filtrem (5) oraz dociskiem filtra w postaci półcylindrycznego sita umieszczonym pomiędzy korpusem (1), a głównym sitem (3). Odwadniany surowiec jest przemieszczany, przy użyciu ślimaka (6), wzdłuż sita (3). W trakcie przemieszczania surowca, zmniejsza się przestrzeń między sitem (3) i rdzeniem ślimaka (6), powodując wyciskanie cieczy z surowca. Wyciśnięta ciecz spływa przez otwory w dolnej części półcylindrycznego sita (3) na półcylindryczny filtr (5), z którego odprowadzana jest do przestrzeni zbiorczej (7) przez otwory półcylindrycznego sita (4), stanowiącego docisk filtra (5). Z przestrzeni zbiorczej (7) ciecz odprowadzana jest otworami wykonanymi w dolnej części tulei (1). Odwadniany materiał w końcowej części sita (3) natrafia na wymienne sitko (10), a po przejściu przez jego otwory jest rozdrabniany przez wymienny nożyk (9). zobacz »
21. POLB/39wynalazekUrządzenie do sprawdzania szybkości i skuteczności hamowania przyczep z pneumatycznymi układami hamulcowymi w próbach drogowychWMUrządzenie do diagnostyki dwuobwodowych powietrznych układów hamulcowych zwłaszcza maszyn i przyczep rolniczych, zawierające symulator, system pomiarowo-diagnostyczny oraz adapter wejściowo-wyjściowy, charakteryzuje się tym, że posiada zawory elektromagnetyczne (7), (8), (9) gdzie dwudrogowe, dwupołożeniowe zawory elektromagnetyczne (7) i (8) służą do ustawiania ciśnienia początkowego w zbiorniku (4) symulatora podczas realizacji poszczególnych testów diagnostycznych, zaś zawór elektromagnetyczny (9) normalnie otwarty służy do zasilania układu hamulcowego badanej przyczepy w sprężone powietrze. Urządzenie posiada dwupołożeniowy trzydrogowy zawór elektromagnetyczny (10) o działaniu bezpośrednim służący do uruchomienia hamulców przyczepy podczas sprawdzania czasu reakcji i sprawdzania pojemności zbiornika przyczepy sterowany w sposób manualny lub automatyczny urządzeniem sterującym. zobacz »
22. POLB/41wynalazekManipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnychWMManipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej, w szczególności wykorzystywany w instalacjach do wymiany i serwisowania przetworników ciśnienia. Manipulator składa się z dwóch modułów: modułu zapewniającego zakotwiczenie (unieruchomienie) manipulatora w rurze technicznej oraz modułu odpowiadającego za demontaż i montaż przetwornika ciśnienia (B). Moduły połączone są ze sobą za pomocą podatnego sprzęgła (C) umożliwiają pracę manipulatora w zakrzywionych odcinakach rurociągu. Manipulator posiada miniaturową kamerę wideo umieszczoną w chwytaku i pozwalającą na monitorowanie poprawności wykonywania operacji serwisowych oraz prowadzenia inspekcji przyłącza i rury technicznej. zobacz »
23. POLB/43wynalazekUrządzenie wyprzedzające do pneumatycznego zaworu uruchamiającego hamulce przyczepyWMzobacz »
24. POLB/45wynalazekImplant stomatologiczny wewnątrzkostny WMImplant stomatologiczny wewnątrzkostny zbudowany jest z co najmniej dwóch płaszczy (1), wszczepu (2), filara protetycznego śrubowego (3) ze zintegrowanym elementem nadkostnym, na którym mocowana jest korona protetyczna. Implant posiada rozbudowaną linię krawędziową oraz innowacyjną budowę rozporową. Przewiduje się pokrycie powierzchni wszczepu hydroksyapatytem oraz zastosowanie wynalazku do implantacji ubytków zarówno w kości szczęki dolnej, jak i górnej oraz jako filar pod most protetyczny. Sposób stymulacji komórek kostnych dla implantów stomatologicznych oraz innych implantów dokostnych polega na stymulacji komórek kostnych względem ich przyrastania do powierzchni implantu poprzez stały nacisk rozchylonych płaszczy wszczepu na powierzchnię łoża kostnego pod implant, a więc zapewnieniu ciągłego kontaktu z otoczeniem tkankowym. zobacz »
25. POLB/47wynalazekSamoblokujący przegub łokciowy protezy ramieniaWMSamoblokujący przegub łokciowy protezy ramienia charakteryzuje się tym, że samoczynne blokowanie przegubu odbywa się dzięki kształtowemu połączeniu uzębionej części zasuwki (4) z tarczą zębatą (3) utrzymywanego dzięki naciskowi sprężyn na klin wchodzący w trójkątne wycięcie w suwaku powodującego przesunięcie zasuwki (4) wzdłuż prowadnic i wyzębienie zasuwki (4) z tarczą zębatą (3). zobacz »
26. POLB/48wynalazekŚruba szybkozłącznaWZPrzedmiotem wynalazku jest śruba szybkozłączna posiadająca co najmniej dwa ruchome elementy (2) z gwintem, sterowane mechanizmem obrotowym umieszczonym w tulei (1), zaś pozostałe części śruby szybkozłącznej nie posiadają gwintu. W skład mechanizmu przesuwania elementów gwintowych (2) śruby wchodzą obrotnica (8), trzpień obrotowy (5), łącznik (4) i zawiasy (3). Mechanizm blokowania elementów gwintowych zapewnia wielopłaszczyznowy kształt górnej części tulei (1) oraz identyczny z nim kształt obrotnicy (8), a także taki samy kształt wewnętrznej części dekla (11). zobacz »
27. POLB/49wynalazekWlot czerpni powietrza wentylacyjnegoWBIŚWlot czerpni powietrza wentylacyjnego posiada elementy, wytracające poprzeczną prędkość wiatru, w postaci płyt (1) hamujących wiatr i ewentualnego zadaszenia (1a) oraz skrzynki wyrównawczej (2). W skład wlotu czerpni powietrza wentylacyjnego wchodzi przepustnica wentylacyjna (3) oraz kanał instalacji wentylacyjnej (4) lub centrala wentylacyjna. Płyty, hamujące wiatr (1), ustawione są w płaszczyznach do siebie prostopadłych. zobacz »
28. POLB/50wynalazekUkład redukcji zakłóceń elektromagnetycznych emitowanych przez scalone sterowniki interfejsów szeregowych z pompą ładunkowąWEzobacz »
29. POLB/23wzor uzytkowyOsłona przed dotykiem bezpośrednim zacisku laboratoryjnego WEOsłona przed dotykiem bezpośrednim zacisku laboratoryjnego śrubowego do łączenia z końcówką widełkową lub do łączenia z gołą końcówką przewodu pozbawioną izolacji wykonana jest z dwóch elementów płytowych (12) i (13), których płaszczyzna należącą do elementu (12) oraz płaszczyzna należącą do elementu (13) obejmuje pustą przestrzeń (11) na zacisk laboratoryjny i na końcówki widełkowej lub na gołe końcówki przewodów z usuniętą izolacją. Przekrój poprzeczny płaszczyzny grubego elementu płytowego (12) ma kształt łuku o kącie α w zakresie od 90 stopni do 180 stopni i promieniu R od 5mm do 20mm, którego końce są przedłużone liniami prostymi od długości L od 5mm do 60 mm. Płytowy cienki materiał izolacyjny (13) ma otwory (10) mieszczące w sobie uchwyty zacisku śrubowego. zobacz »
30. POLB/51wynalazekAktywny światłowód dwurdzeniowyWEAktywny światłowód dwurdzeniowy ma konstrukcję dwupłaszczowego światłowodu dwurdzeniowego, w którym rdzenie, wykonane ze szkła z układu Sb2O3-SiO2-Al2O3 domieszkowane są odpowiednio jonami Yb3+/HO3+ oraz Yb3+/Tm3+. Aktywne rdzenie umieszczono w odległości 2/3r od osi światłowodu. Aktywny światłowód dwurdzeniowy wykazuje luminescencję o szerokości połówkowej 370 nm w zakresie 1,7-2,1 μm. zobacz »
31. POLB/54wynalazekZatrzask kulowy, w szczególności do protez zębowychWMPrzedstawiona na rysunku konstrukcja zatrzasku kulowego, w szczególności do protez zębowych, składa się z dwóch metalicznych elementów: patrycy i matrycy, przy czym patryca posiada ściętą czaszę w płaszczyźnie prostopadłej do jej głównej osi na wysokości 6/7D (średnicy kulki), zaś matryca o wewnętrznym kształcie czaszy kulistej posiada cztery nacięcia co 90°, bądź sześć nacięć co 60°.zobacz »
32. POLB/56wzor uzytkowyKompaktowy generator micro i mini pęcherzy powietrzaWMW kompaktowym generatorze mini i micro pęcherzy blacha odcinająca fazę gazową (7), zamocowana jest w taki sposób, iż pomiędzy blachą generującą fazę gazową (8) powstaje micro szczelina. Położenie blach płaszcza fazy ciekłej (5) umożliwia transport mini i micro pęcherzy do pożądanego układu. Zespół blach (5, 6, 7, 8) generujących mini i micro pęcherze umocowany jest między dwoma płytami (4). zobacz »
33. POLB/57wynalazekUrządzenie do diagnostyki powietrznego układu hamulcowegoWMUrządzenie do diagnostyki jedno-i dwuobwodowych powietrznych układów hamulcowych zwłaszcza maszyn i przyczep rolniczych, zawierające symulator, system pomiarowo-diagnostyczny oraz adapter wejściowo-wyjściowy, posiada zawory elektromagnetyczne (7), (8), (9), (10), (11), (12), gdzie dwudrogowe, dwupołożeniowe zawory elektromagnetyczne (7) i (8) służą do ustawiania ciśnienia początkowego w zbiorniku (4) symulatora podczas realizacji poszczególnych testów diagnostycznych, zaś zawory elektromagnetyczne (9) i (10) normalnie zamknięte służą do zasilania układu hamulcowego badanej przyczepy w sprężone powietrze: zawór (9) do zasilania układu dwuprzewodowego, zawór (10) do zasilania układu jednoprzewodowego. Urządzenie posiada dwupołożeniowe trzydrogowe zawory elektromagnetyczne (11) i (12) o działaniu bezpośrednim służące do uruchomienia hamulców przyczepy podczas sprawdzania czasu reakcji i sprawdzania pojemności zbiornika przyczepy, gdzie normalnie zamknięty zawór (11) pracuje przy badaniu dwuprzewodowego układu hamulcowego przyczepy, zaś normalnie otwarty zawór (12) pracuje przy badaniu jednoprzewodowego układu hamulcowego przyczepy. zobacz »
34. POLB/58wynalazekUrządzenie do pomiaru przemieszczenia kości piszczelowej względem udowejWMPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru przemieszczenia kości piszczelowej względem udowej, w którym w przedniej części ramy zastosowano prowadnice umożliwia, co umożliwia regulację ustawienia kończyny pod kątem w zakresie od 30° do 90°. Ramię jest przymocowane do obudowy siłownika, który naciska na kończynę, a czujnik tensometryczny, znajdujący się pod pokrywą (4), rejestruje nacisk do zadanej wartości, po czym sterujący mikroprocesor włącza ruch powrotny aktuatora (5), co powoduje cofnięcie platformy. zobacz »
35. POLB/61wynalazekMiniaturowy hydrogenerator energii elektrycznejWMMiniaturowy hydrogenerator energii elektrycznej posiada wirnik (6) ułoży skowany w pokrywie dolnej i górnej hydrogeneratora charakteryzujący się stożkową geometrią części górnej (z kierunku napływającej wody) z kątem wierzchołkowym „Alfa” w zakresie 70-110° zależnym od kąta pochylenia osi wirnika, przy czym oś wirnika jest pochylona w kierunku kanału wlotowego w zakresie 15-50° w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do kierunku przepływu. Kierownica wlotowa (3) jest niesymetryczna i przesunięta względem osi kanału wlotowego o wymiar A, który mieści się w zakresie od 0 do 45% średnicy kanału zasilającego, okno wlotowe B jest mniejsze lub równe oknu wylotowemu C. Okno wlotowe (4) stanowi od 30 do 50% powierzchni przekroju rury wlotowej. Pokrywa turbiny pełni rolę korpusu generatora energii. zobacz »
36. POLB/68wynalazekPłaska matryca granulująco-brykietującaWBIŚPrzedmiotem wynalazku jest płaska matryca granulująco-brykietująca. Istotą rozwiązania matrycy granulująco-brykietującej będącej przedmiotem wynalazku jest zastosowanie pomiędzy otworami do brykietowania (3), mniejszych otworów tzw. granulujących (4). Na obwodzie matrycy (1), w zależności od jej wielkości znajduje się rząd lub parę rzędów wymiennych tulei (2) z tzw. otworami brykietującymi (3). Pomiędzy otworami „brykietującymi” (3) znajdują się otwory „granulujące” (4). Takie rozwiązanie matrycy pozwoli na znaczne zwiększenie współczynnika perforacji matrycy i możliwość jednoczesnego wytwarzania w trakcie procesu zarówno brykietu jak również granulatu, co znacznie zwiększy (o ok. 20-30%) wydajność procesu zagęszczania oraz zmniejszy jego energochłonność.zobacz »
37. POLB/71wynalazekStanowisko do badań przekładni cięgnowychWMStanowisko do badań przekładni cięgnowych posiada na przestrzennej ramie dwa wały pracujące w układzie napęd - przekładnia - odbiornik, z których jeden przesuwa się po prowadnicach (10) a regulacja odległości osi wałów i napięcie cięgna realizowane jest przez odsunięcie wału ruchomego oraz ustawienie położenia i siły nacisku napinacza (14) zależnie od przyjętego programu badań, zaś bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej zespołu wałów realizowana jest za pośrednictwem napędu z przemiennika częstotliwości, silnika i przekładni głównej (3). Stanowisko umożliwia jednoczesny pomiar momentu obrotowego wału napędzającego (4) i napędzanego (6), prędkości obrotowych tychże wałów oraz momentu obciążającego przekładnię.zobacz »
38. POLB/72wynalazekPowietrzny kolektor słonecznyWBIŚPowietrzny kolektor słoneczny posiada kanał podzielony na dwie części płytą rozdzielającą (2). W płycie rozdzielającej (2) umieszczona jest wąska prostokątna dysza (3), która wytwarza szczelinowy strumień powietrza uderzający od dołu w płytę absorbera (4).zobacz »
39. POLB/73wynalazekHydrauliczny uchwyt wiertarskiWMHydrauliczny uchwyt wiertarski, przystosowany jest do zmiennego typoszeregu średnic narzędzi skrawających w szczególności wykorzystywany do mocowania wierteł, frezów itp. Charakteryzuje się, tym, że komora zaciskowa narzędzia stanowi odrębną wkładkę przystosowaną do zainstalowania w uchwycie narzędziowym. Wkładka jest centrowana automatycznie i unieruchamiana za pomocą wkrętu (4). Siła zaciskowa jest zadawana poprzez olej doprowadzony systemem kanałów i ściskany za pomocą tłoczka (7) przesuwanego śrubą boczną (5). Wynalazek pozwala na alternatywne rozwiązanie mocowania zmiennego typoszeregu średnic narzędzi skrawających w jednym uchwycie narzędziowym. Zaproponowano wymienne wkładki, w których znajduje się zamknięty układ wypełniony medium hydraulicznym, jakim jest olej. Zasada zamocowania narzędzia w zaprojektowanej wkładce, polega na wywarciu ciśnienia w układzie zamkniętym przez tłok i odkształceniu cienkościennej tulei.zobacz »
40. POLB/79wynalazekUrządzenie do załadunku i pozycjonowania pni drzewnychWMPrzedmiot wynalazku stanowi urządzenie do załadunku i pozycjonowania pni drzewnych współpracujące z obrabiarkami do produkcji okrągłych bali budowlanych. Urządzenie znacząco ułatwia i zwiększa dokładność właściwego ustawienia obrabianego pnia w uchwytach obrabiarki. Urządzenie bazuje na przesuwnej ramie załadunkowej (1) umożliwiającej pozycjonowanie pni drzew w płaszczyźnie poziomej. Ruch ramy załadunkowej umożliwiają rolki podporowe poruszające się po prowadnicach. Rama załadunkowa (1) wyposażona jest w układ dźwigniowy składający się z dwóch niezależnych ramion (6), wykonujących ruch wahadłowy, umożliwiających pozycjonowanie pnia w płaszczyźnie pionowej. zobacz »
41. POLB/80wzor uzytkowyUrządzenie do zadawania i pomiaru granicznego obciążenia poprzecznegoWZUrządzenie do zadawania i pomiaru granicznego obciążenia poprzecznego charakteryzuje się tym, że do zadawania obciążenia zastosowano dwa paski klinowe (3) opasujące koła pasowe (15) osadzone na wałkach czynnym (1) i biernym (2) oraz mechanizm śrubowy z obrotową nakrętką (6), śruba pociągowa (7) przegubowo zamocowana jest do stołu (8), zaś wałki umocowane są na oddzielnym stole przesuwnym (8) i stałym (9) równolegle względem siebie za pomocą prowadnic walcowych (17). Do pomiaru siły napinającej zastosowano tensometry naklejone na odcinku śruby pociągowej (7) pomiędzy przegubem (13) i nakrętką (6), której sztywność wzdłużna jest na tym odcinku znacznie mniejsza od sztywności w gwintowanej części śruby poprzez wydrążenie w niej otworu oraz zaleca się, aby grubość ścianki elastycznej części śruby stanowiła 0,1 Ø śruby pociągowej i jej długość wynosiła co najmniej 10 Ø śruby pociągowej.zobacz »
42. POLB/81wynalazekMikrostrumieniowy powietrzny wymiennik ciepłaWBIŚMikrostrumieniowy powietrzny wymiennik ciepła, charakteryzuje się tym, że kanały (1), doprowadzające powietrze do dyszy generującej mikrostrumień, i kanały (5), odprowadzające powietrze po uderzeniu w powierzchnię wymiany ciepła, mają kształt graniastosłupów trójkątnych. Przez kanał dolny w kształcie graniastosłupa trójkątnego (1) wpływa powietrze z rozdzielacza zasilającego. W płycie rozdzielającej (2) umieszczona jest wąska dysza o przekroju prostokątnym (3), w której formuje się szczelinowy mikrostrumień powietrza. Powietrze uderza w powierzchnię wymiany ciepła (4) i ogrzewając się lub ochładzając, po rozdzieleniu się na dwie symetryczne części, przepływa dwoma kanałami powrotnymi w kształcie graniastosłupów trójkątnych (5).zobacz »
43. POLB/82wynalazekSubstytut śliny naturalnejWMPrzedmiotem wynalazku jest kompozycja do pielęgnacji jamy ustnej. Substytut śliny naturalnej charakteryzuje się tym, że kompozycję stanowi 2% roztwór mucyn typu III w buforowanym roztworze soli fizjologicznej pH 7 o składzie: 115 mM NaCl, 8 mM KH2PO4 oraz 16 mM Na2HPO4. zobacz »
44. POLB/84wynalazekUrządzenie do zagęszczania miodu w stanie półpłynnym lub płynnymZWLUrządzenie do zagęszczania miodu w stanie półpłynnym lub płynnym znamienne tym, że nie posiada własnego zbiornika a jest ustawiane na górnej powierzchni zbiornika z surowcem np. beczce (1), a jego głównym zespołem roboczym jest komora osuszania (2), która znajduje się nad zbiornikiem surowca, dochodzi w niej do bezpośredniego kontaktu zagęszczanego miodu z powietrzem osuszającym przepływającym przeciwprądowo względem miodu przy ciśnieniu niższym od atmosferycznego a miód dostarczany jest do niej podajnikiem ślimakowym składającym się z obracającego się ślimaka (3) wewnątrz rury (4), który może być umieszczony pionowo lub pod niewielkim kątem do pozycji pionowej i łatwo demontowany, jako oddzielny zespół roboczy, co ułatwia mycie urządzenia, miód w komorze osuszania wypływa przez otwory (7) wykonane w rurze transportera ślimakowego o stopniowo zwiększającej się średnicy ku górze i spływa grawitacyjnie po krążkach (8) tworzących w komorze osuszającej układ spiralny do zbiornika surowca.zobacz »
45. POLB/85wynalazekSposób monitorowania zmian stanu technicznego łopatki maszyny wirnikowej w czasie pracy na podstawie parametrów różnicy przesunięcia fazowego sygnałów diagnostycznychWMSposób monitorowania zmian stanu technicznego łopatki maszyny wirnikowej w czasie pracy na podstawie parametrów różnicy przesunięcia fazowego sygnałów diagnostycznych charakteryzuje się tym, że monitorowanie zmian stanu technicznego łopatki maszyny wirnikowej następuje na podstawie parametrów abstrakcyjnego modelu diagnostycznego w postaci różnicy przesunięcia fazowego sygnału przemieszczenia wierzchołka łopatki w czasie, gdy oddala się ona od czujnika do tegoż przemieszczenia w czasie, gdy łopatka zbliża się do czujnika, równej argumentowi ilorazu wzajemnej gęstości mocy sygnału yT12(t) i dystrybucji δ(t, τ) przy oddalaniu się łopatki od czujnika, do wzajemnej gęstości mocy sygnału yT01(t) i dystrybucji δ(t, τ) przy zbliżaniu się łopatki do czujnika oraz wykorzystanie do opisu otoczenia łopatki, którym jest szum o dużej mocy odpowiadającą mu dystrybucją z podziałem okresu obserwacji T02 sygnału diagnostycznego y na dwa następujące po sobie podokresy T01 zbliżania się łopatki do czujnika i T12 oddalania się łopatki od czujnika takie, że przebiegi funkcji korelacji wzajemnych odpowiednich fragmentów sygnałów yT01(t) i yT12(t) z dystrybucją δ(t, τ) dają się opisać analitycznie z dokładnością określoną współczynnikiem determinacji (dopasowania) R2 > 0,997.zobacz »
46. POLB/86wynalazekUkład elektryczny do sekwencyjnego pomiaru czterech różnic lub sum przyrostów rezystancjiWEUkład dwuprądowy do sekwencyjnego pomiaru czterech różnic lub sum przyrostów rezystancji składający się z czterech przetworników rezystancyjnych połączonych w czteroramienny mostek jest zasilony dwoma źródłami prądowymi (J1 i J2), z prądami skierowanymi do węzłów (A i B), posiadający dwa rezystory referencyjne, cztery klucze przełączające oraz mający tą właściwość, iż umożliwia otrzymanie czterech różnic lub sum przyrostów rezystancji otrzymanych na podstawie pomiaru napięć w węzłach (A, B, C i D), odpowiednich kombinacji dwuelementowych dla czterech przetworników rezystancyjnych: (R1, R2, R3, R4).zobacz »
47. POLB/87wzor uzytkowyHydrauliczny uchwyt do mocowania próbek w komorze środowiskowejWMPrzedstawiony na rysunku hydrauliczny uchwyt do mocowania próbek badanych w komorze środowiskowej, charakteryzuje się tym, że siłownik hydrauliczny jest w części dolnej. Chłodzenie siłownika odbywa się przez układ chłodzenia gdzie, płyn chłodniczy wpływa przez wewnętrzną średnicę rurki i wypływa po naciętym spiralnie rowku wewnątrz trzpienia uchwytu do układu chłodzenia płynu.zobacz »
48. POLB/89wynalazekPłyta formy do zagęszczania materiałów sypkichWMPłyta formy podlegająca zróżnicowanemu zużyciu na swej wysokości posiada wstawione pasy (2) materiału, w postaci jednorodnej płytki (3), o zwiększonej odporności na zużycie ścierne, w miejscach przewidywanych maksymalnych ubytków a gdy pas (2) jest złożony z kilku odcinków (4), to kąt zawarty między wspólną krawędzią poszczególnych odcinków a kierunkiem wypychania wyrobu z formy powinien mieć wartość α =5÷75°.zobacz »
49. POLB/90wynalazekKształt łopatki młyna wirnikowego sprzyjający jej trwałości i procesowi rozdrabnianiaWMKształt łopatki młyna wirnikowego sprzyjający jej trwałości i procesowi rozdrabniania charakteryzuje się tym, że brzeg łopatki ma zwiększony przekrój na odcinku do 3 mm w postaci pryzmy o przekroju trójkąta prostokątnego (1) lub o przekroju prostokąta lub o przekroju trapezu.zobacz »
50. POLB/92wynalazekMieszarko-brykieciarka do rozdrobnionych materiałów roślinnychWBISMieszarko-brykieciarka do rozdrobnionych materiałów roślinnych z cylindryczną komorą mieszania (1) posiada specjalnej konstrukcji mieszadło (2) z wymiennymi elementami mieszającymi oraz wymienną końcówką zakończoną ślimakiem zagęszczającym (9). Dolna część mieszadła (2) współpracuje z wymienną, demontowalną tuleją zagęszczającą (8), która pozwala na dobór właściwych parametrów procesu w zależności od zagęszczanego materiału, a również jej demontaż z urządzenia w przypadku realizacji w urządzeniu tylko procesu mieszania. Górna część tulei zagęszczającej (8), posiada mechanizm zamykająco-otwierający (10) pozwalający na regulowane zamykanie i otwieranie wlotu mieszanego materiału do tulei zagęszczającej (8) w zależności od fazy realizowanego procesu.zobacz »
51. POLB/93wynalazekSposób spajania szkiełWMSposób spajania szkieł charakterystyczny tym, że na wypolerowaną powierzchnię jednej ze szklanych płytek (3) nanosi się, poprzez reaktywne rozpylenie magnetronowe, cienką warstwę (2) grubości 10-100 nm podstechiometrycznego azotku tytanu TiNx (x<1). W kolejnym etapie spaja się ją z drugą płytką szklaną (1) pod wpływem napięcia stałego U o wartości ok. 30-100 V, przyłożonego biegunem ujemnym do płytki (1) i biegunem dodatnim do cienkiej warstwy (2) w temperaturze 400-450°C w powietrzu przez okres 1-5 minut. Końcowym etapem jest naturalne studzenie układu do temperatury pokojowej.zobacz »
52. POLB/96wzor uzytkowyTester wtryskiwaczy LPG/CNGWMTester wtryskiwaczy LPG/CNG o konstrukcji mobilnej, opartej na ramie (1) wyposażonej w kółka (2), mająca atrakcyjny design wykorzystując osłony (3, 8, 9) drzwiczki przednie, półkę i półkę komputera z infrastrukturą zabudowy części funkcjonalnej pozwalającą na diagnostykę stanu wtryskiwaczy LPG/CNG. W toku pomiarowym wykorzystuje metodę zbiornikową opartą o zbiorniki (12 i 13) w zastępstwie powszechnie stosowanych przepływomierzy. Konstrukcja testera umożliwia dwa tryby pomiaru, t.j. tryb automatyczny z wykorzystaniem komputera (15) i przetworników ciśnień (31) oraz tryb manualny z wykorzystaniem mikrokontrolera i manometrów, w obu przypadkach wykorzystywany jest ten sam układ wymuszania impulsów otwarcia wtryskiwaczy. Tester wtryskiwaczy pozwala na diagnostykę zarówno wtryskiwaczy, jak też innych elementów składowych samochodowej instalacji zasilającej LPG/CNG, gdzie istotnym jest wyznaczanie przepustowości elementu, lub równomierności działania zespołu elementów. Do identyfikacji parametrów istotnych diagnostycznie można wykorzystać przybliżony model matematyczny przepływu i identyfikację numeryczną na podstawie zarejestrowanych w trakcie badań przebiegów ciśnień.zobacz »
53. POLB/97wynalazekStabilizator quasi-horyzontalnego położenia platform pedałów rowerowychWBIŚStabilizator quasi-horyzontalnego położenia platform pedałów rowerowych wykonany jest z elastycznej opaski metalowej (1) o prostokątnym kształcie z symetrycznymi (zarówno względem osi podłużnej, jak i osi poprzecznej opaski) krzywoliniowymi wycięciami w części środkowej (2) i odpowiadającymi im bocznymi obustronnymi podcięciami (3), z czterema kolistymi lub owalnymi otworami, rozlokowanymi wzdłuż osi podłużnej opaski i jednocześnie symetrycznie położonymi względem osi symetrii dwóch najszerszych prostokątnych fragmentów opaski (4) w odstępach od 6.5 mm do 8 mm od osi poprzecznych. Stabilizator posiada wygiętą opaskę, połączoną końcami z częścią środkową (5), na końcach której formowane są obejmy (6), w które wprowadzane są masy balastowe. Opaska metalowa wraz z masami balastowymi założona jest na ułożyskowany wałek platformy pedałowej i mocowana za pomocą śruby (8) przechodzącej przez otwory w opasce oraz otwory w obu masach balastowych. Śruba, w zależności od położenia obu mas balastowych względem poziomej płaszczyzny platformy, umożliwia zaciśnięcie opaski (1) na ułożyskowanym wałku platformy pedałowej w taki sposób, że uzyskiwane jest horyzontalne lub (jeśli zachodzi taka potrzeba) quasi-horyzontalne położenie platformy.zobacz »
54. POLB/98wynalazekWyrzutnia małych statków powietrznychWMWyrzutnia małych statków powietrznych działająca na zasadzie wykorzystania energii naciąganych (rozciąganych) lin gumowych, charakteryzuje się tym, że hamowanie wózka wyrzutni (3) następuje poprzez zaczepianą do wózka linę (10), odwijaną poprzez koło prowadzące (11) i zespół kół prowadzących (13) z obrotowego bębna (12), zamocowanego przesuwnie z ograniczającym jego ruch elementem podatnym (14). Naciąg lin gumowych, napędzających wózek wyrzutni, jest regulowany poprzez układ z wózkiem pomocniczym (15), prowadzonym po prowadnicach (16) z dodatkowymi wysuwanymi prowadnicami (17). Układ prowadzenia wózka wyrzutni posiada profilowane prowadnice (2), zamontowane do korpusu wyrzutni oraz zamocowane do wózka wyrzutni ślizgi (4) o charakterystycznym zarysie ich profili.zobacz »
55. POLB/99wynalazekRozdzielacz materiału w układzie roboczym granulatoraWBIŚUkład rozdzielania materiału w układzie roboczym granulatora, będący przedmiotem wynalazku, pozwala na równomierne rozdzielanie strugi materiału pomiędzy rolką zagęszczającą (2) a matrycą (1). Zagęszczany materiał spadający ze stożka dozującego (4), trafia na układ rozdzielania materiału (5) w postaci skrzydeł żaluzji, przymocowanych do osi, zamocowany pomiędzy demontowanymi tarczami mocującymi: górną i dolną oraz dwiema demontowanymi tarczami zewnętrznymi. Zakończenie osi żaluzji (7) kołem zębatym oraz wykonanie zębatki w tarczy górnej pozwala, po częściowym odkręceniu śrub mocujących tarcze, na wzajemny obrót osi żaluzji zakończonej kołem zębatym w stosunku do górnej tarczy mocującej zazębiającej się z kołem zębatym osi żaluzji. Rozwiązanie takie pozwala na regulacje kąta pochylenia skrzydeł żaluzji o dowolny kąt do 90°, a co za tym idzie na określoną zmianę ilości materiału trafiającego pod rolki zagęszczające (2). Układ rozdzielający materiał (5) mocowany jest poprzez zakończony nagwintowaną końcówką wał do wału napędowego w układzie mocowania rolek zagęszczających.zobacz »
56. POLB/100wynalazekUrządzenie do bezdotykowego pomiaru wydłużenia oraz kąta skręcenia elementów konstrukcyjnychWMUrządzenie do bezdotykowego pomiaru wydłużenia oraz kąta skręcenia elementów konstrukcyjnych zbudowane jest z dwóch niezależnie pracujących laserów (1a) i (1b), które za pomocą jednego uchwytu (2) zamocowane są do stałej części elementu pomiarowego (3a), zaś do ruchomej części elementu pomiarowego (3b) zamontowany jest drugi element w postaci krzywki (kształt spirali Archimedesa) (4).zobacz »
57. POLB/102wynalazekUrządzenie do określania wytrzymałości kinetycznej produktów aglomeracji ciśnieniowejWMPrzedmiotem wynalazku jest metoda określania wytrzymałości kinetycznej produktów aglomeracji ciśnieniowej, gdzie zastosowanie wymiennych komór testujących pozwala na połączeniu metody Pfosta do określania wytrzymałości kinetycznej granulatu, metody Holmena do określania wytrzymałości kinetycznej granulatu i metody określania wytrzymałości kinetycznej brykietu. Zastosowanie nadmuchu powietrza i perforowanych ścianek komór przy metodzie Pfosta i metodzie wyznaczania wytrzymałości kinetycznej brykietu zwiększa agresywność i pozwala wyprowadzić rozkruszone cząstki z komory. Urządzenie do określania wytrzymałości kinetycznej produktów aglomeracji ciśnieniowej posiada prowadnice (11) i ramy, wykonane z profili ze specjalnymi stopkami wahliwymi, umożliwiających dostosowanie wielkości komory (1) do określonej metody. Urządzenie składa się z układu testującego, układu napędowego, układu podawania powietrza oraz układu sterującego.zobacz »
58. POLB/103wzor przemyslowyKotwie do wzmacniania osłonowych płyt warstwowych w wielkopłytowych budynkach prefabrykowanychWBIPrzedmiotem wzoru przemysłowego są kotwie do wzmacniania osłonowych płyt warstwowych w wielkopłytowych budynkach prefabrykowanych. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać kotwi do wzmacniania osłonowych płyt warstwowych przejawiająca się w charakterystycznych kształtach kotwi i charakterystycznych pierścieniach oporowych w kotwi i w nakrętce. zobacz »
59. POLB/107wzor uzytkowyKlinowy pas napędowyWMW klinowym pasie napędowym zastosowano linki wzmacniające (2) i (3), przy czym linki (2) znajdują się w oplocie z tworzywa bez możliwości przemieszczania, natomiast linka (3) znajduje się w specjalnych tulejkach z możliwością przemieszczania. Tulejki rozmieszczone są równomiernie w zwężonej części pasa z pominięciem wycięć kompensacyjnych.zobacz »
60. POLB/108wzor uzytkowyZawieszenie tylne samochoduWMZawieszenie tylne samochodu osobowego charakteryzuje się tym, że element (5) miecha pneumatycznego połączony jest z elementem (6) amortyzatora olejowo-gazowego, zaś kolumna umocowana jest na wahaczu pchanym. Masa drążków jest mniejsza od masy resoru piórowego.zobacz »
61. POLB/109wynalazekMechanizm sekwencyjnej zmiany biegówWMMechanizm sekwencyjnej zmiany biegów posiada dwa układy zsynchronizowane przekładnią zębatą, przy czym pierwszy układ w postaci wałka bębnowego z widełkami jest odpowiedzialny za zadanie obrotu, zaś drugi układ również w postaci wałka bębnowego odpowiedzialny jest za zadanie przesunięcia mocowania wodzika skrzyni biegów, co pozwala na symulację układu zmiany biegów typu H w funkcji liniowego przesunięcia dźwigni zmiany biegów. Każda ścieżka na wałku bębnowym ma dwa etapy: etap wykonawczy odpowiedzialny jest za przesunięcie widełek, natomiast drugi etap jest neutralny - widełki nie przemieszczają się, a w czasie jego działania uruchomiony jest etap wykonawczy drugiego wałka bębnowego. Elementy wykonawcze odpowiedzialne za obrót mocowania wodzika (30) poprowadzone są koncentrycznie wewnątrz dwóch wałków wielowypustowych (11). Widełki odpowiedzialne za przemieszczenie i obrót ustawione są pod kątem ostrym do podstawy mechanizmu. Wałek bębnowy odpowiedzialny za obrót ustawiony jest względem wałka bębnowego odpowiedzialnego za przesunięcie pod kątem prostym. Widełki przesunięcia i obrotu stabilizowane są podporą, przykręcaną do podstawy mechanizmu.zobacz »
62. POLB/110wynalazekMechanizm zmiany promienia wykorbienia z przeznaczeniem do ciągnika kroczącegoWMPrzedmiotem wynalazku jest mechanizm zmiany promienia wykorbienia z przeznaczeniem do ciągnika kroczącego, w którym zastosowane są dwa silniki krokowe (21), połączone z blokiem łożyskującym (20) i śrubą napędową (22). Przekładnia śruba - nakrętka powoduje zamianę ruchu obrotowego śruby napędowej (22) na ruch postępowy wałka (1) z nakrętką, przy czym silniki krokowe (21), umieszczone są na korbie napędowej i korbie zewnętrznej.zobacz »
63. POLB/115wzor uzytkowyTulejka stabilizująca napięcie montażowe układu łożysk tocznychWMIstotą wzoru użytkowego jest tulejka stabilizująca napięcie montażowe układu łożysk tocznych. Tulejka (3) posiada na jej obwodzie otwory prostopadłe do powierzchni zewnętrznej rozmieszczone równomiernie i ułożone tak, że osie symetrii otworów tworzą siatkę prostokątną na całej powierzchni tulejki (3). ZGŁOSZENIE POWSTAŁO Z P.393009 zobacz »
64. POLB/117wynalazekStanowisko do modelowania procesu tarcia w łożyskowaniu igiełkowymWMPrzedmiotem wynalazku jest stanowisko do modelowania procesu tarcia w łożyskowaniu igiełkowym, gdzie podczas pracy łożyska załączona aparatura rejestruje prędkości obrotowe wałka i igiełek łożyska, moment tarcia oraz wydzielające się ciepło. Jednoczesny pomiar parametrów ruchu elementów, współpracujących w węźle tarciowym, dokonywany jest za pomocą momentomierza (4), zapewniającego ciągły pomiar momentu tarcia, czujnika obrotów wałka (9) oraz igiełki wokół osi wałka (7) i jej osi symetrii (8), kamery termowizyjnej (11) oraz kamery optycznej (12). Wszystkie dane sczytywane są przez przetwornik (14) i zapisywane na dysku komputera (15).zobacz »
65. POLB/119wynalazekStanowisko z komorą cylindryczną do pomiaru współczynnika rozszerzalności termicznej ziarnaWBIŚStanowisko do pomiaru współczynnika rozszerzalności termicznej ośrodków sypkich umożliwia pomiar właściwości ośrodka (1) w warunkach rzeczywistego stanu naprężenia (konsolidacji ośrodka) poprzez zastosowanie w badaniu cylindrycznej komory pomiarowej (2) o dużej średnicy zakończonej dnem (3) i wyposażonej w płytę dociążającą (5) badany ośrodek sypki. Nagrzewanie ośrodka sypkiego odbywa się poprzez metalowy rdzeń (4) umieszczony na osi cylindra komory w ośrodku sypkim. Pomiary temperatury dokonywane są za pomocą sond (8). Odkształcenia termiczne w kierunku radialnym mierzone są jako przemieszczenia radialne ścianki komory pomiarowej (7), a w kierunku pionowym - jako przemieszczenia górnej płyty dociskowej (9).zobacz »
66. POLB/124wynalazekSposób wykonania panewki endoprotezy stawu biodrowego WMPrzedmiotem wynalazku jest sposób wykonania panewki endoprotezy stawu biodrowego, gdzie proces technologiczny wykonania jej warstwy roboczej metodą metalurgii proszków obejmuje kilka etapów. Pierwszym etapem jest prasowanie warstwy środkowej panewki w postaci kształtki z blachy ze stali implantacyjnej 316LV, stanowiącej element nośny, wykonany na prasie w specjalnie zaprojektowanej matrycy. Kolejnym etapem jest prasowanie na matrycy w prasie warstwy porowatej – roboczej, po uprzednim napełnieniu kształtki proszkiem stali 316L, dla ostatecznego kształtowania metalowych wkładek do panewek endoprotez z warstwą porowatą poprzez ostateczne formowanie czaszy z blachy stalowej i wprasowanie proszku stali 316L celem uzyskania wewnętrznej warstwy porowatej o zadanej geometrii warstwy roboczej. Kolejnym etapem jest spiekanie wkładek metalowych w piecu próżniowym w temperaturze 1230°C, a następną operacją technologiczną jest kalibrowanie wkładek metalowych panewek na prasie hydraulicznej za pomocą matrycy celem nadania odpowiedniej dokładności kształtowo - wymiarowej oraz chropowatości powierzchni roboczej panewki. Ostatnim etapem procesu jest wykonanie zewnętrznej warstwy z polietylenu wysokomolekularnego UHMW PE za pomocą specjalnej matrycy na wtryskarce do tworzyw sztucznych z wykorzystaniem granulatu UHMW PE.zobacz »
67. POLB/126wynalazekSposób doboru przystawek do regulacji zasięgu i kształtu wypływu strumienia w przewodach perforowanych WBIŚWynalazek charakteryzuje się tym, że w przewodach z folii zachodzi takie same zjawisko jak przy wypływie w przewodach z blachy lub winiduru przy zastosowaniu przystawki walcowej z wlotem zaokrąglonym pozwalającym na wypływ jednolity. Kształt otworów wypływowych w przewodach z folii powstaje pod wpływem ciśnień wewnętrznych, panujących w przewodzie. Zamontowanie przystawki stożkowej zbieżnej lub zmodyfikowanej pozwala na zwiększenie zasięgu wypływającego strumienia, zastosowanie natomiast przystawki stożkowej rozbieżnej o ostrej krawędzi wylotu lub przystawki stożkowej rozbieżnej o krawędzi zaokrąglonej pozwala na rozproszenie wypływającego strumienia.zobacz »
68. POLB/127wynalazekŚwiatłowód walcowy szklany WEWalcowy światłowód szklany ma na powierzchni bocznej wstęgi rozpraszające (2) wykonane ze szkła opalowego, przez co promieniowanie wprowadzone do światłowodu jego powierzchnią czołową, emitowane jest poprzez jego powierzchnię boczną. Wstęgi rozpraszające (2) są w formie linii prostej lub spirali o zadanym skoku. Rozkład luminancji powierzchni bocznej światłowodu zależy od ilości wstęg oraz skoku spirali.zobacz »
69. POLB/128wynalazekSposób wzmocnienia połączenia warstwy fakturowej wielkopłytowej ściany prefabrykowanej WBIŚPrzedmiotem wynalazku jest konstrukcja wzmocnienia połączenia warstwy fakturowej wielkopłytowej ściany prefabrykowanej, gdzie nawierca się w warstwie konstrukcyjnej (2) otwory o średnicy większej o 2-3 mm od średnicy nagwintowanej kotwy stalowej, natomiast w warstwie fakturowej (3) i w warstwie termoizolacyjnej (4) nawierca się otwory o średnicy równej 80 - 100 mm. Następnie w warstwie konstrukcyjnej (2), za pośrednictwem zaprawy cementowej o dużej wytrzymałości, osadza się kotwy stalowe ze stałym pierścieniem oporowym aż do momentu, aby pierścień ten przylegał ściśle do powierzchni warstwy konstrukcyjnej (2). Otwór warstwy termoizolacyjnej (4) wypełnia się wtłaczaną ciśnieniowo pianką poliuretanową (6), a otwór w warstwie fakturowej (3) wypełnia się stopniowo zaprawą cementową o wysokiej wytrzymałości. Kolejnym etapem jest wkręcanie drugiego, ruchomego pierścienia oporowego na głębokość od ok.1/3 do ok.1/2 grubości warstwy fakturowej (3), wyciskając nadmiar zaprawy cementowej. Finalnie uzupełnia się otwór zaprawą cementową aż do lica warstwy fakturowej (3), uzyskując gładką powierzchnię, przygotowaną do prac ocieplających.zobacz »
70. POLB/130wynalazekGłowica wysokonapięciowa do napylania farb proszkowych z doładowaniem gazodynamicznym WEGłowica wysokonapięciowa do napylania farb proszkowych z doładowaniem gazodynamicznym posiada układ elektryzacji składający się z elektrody ostrzowej (5) i otaczającej ją elektrody uziemionej (2), wzdłuż której z dyszy szczelinowej tłoczone jest sprężone powietrze oraz elektrodę wysokonapięciową (7) osadzoną na wylocie elektroizolacyjnego kanału tłoczenia mieszaniny proszkowo-powietrznej (1).zobacz »
71. POLB/133wynalazekUkład z dwoma źródłami prądowymi do jednoczesnego pomiaru dwóch różnic przyrostów rezystancji WEPrzedmiotem wynalazku jest układ z dwoma źródłami prądowymi do jednoczesnego pomiaru dwóch różnic przyrostów rezystancji zbudowany z przetworników rezystancyjnych połączonych w czteroramienny mostek tak, że do przeciwległych wierzchołków mostka dołączone są dwa źródła prądowe J1 i J2, a do pozostałych wierzchołków dołączono dwa rezystory referencyjne Rr1 i Rr2, przy czym prądy źródeł powinny być skierowane do węzłów A i B. Przedstawiony w niniejszym zgłoszeniu patentowym układ pomiarowy charakteryzuje się tym, iż nie posiada przełączanych źródeł prądowych, ani też żadnych kluczy przełączających. Dwa źródła zasilają układ w sposób ciągły. Układ pracuje z czterema przetwornikami i umożliwia jednoczesny pomiar dwóch różnic przyrostów rezystancji.zobacz »
72. POLB/134wynalazekInstalacja grzewczaWBIŚSposób włączenia pompy obiegowej (1) zwłaszcza w instalacjach centralnego ogrzewania polega na włączeniu jej do przewodu powrotnego (2) na dopływie do urządzenia grzejnego (3) (kotła lub wymiennika), a naczynie zbiorcze (4) włączone jest do króćca ssawnego pompy.zobacz »
73. POLB/137wynalazekKorektor układu do diagnozowania wycieków z rurociągówWMKorektor układu do diagnozowania wycieków z rurociągów charakteryzuje się tym, że zbudowany jest z dwóch komór, komory cieczowej (1) i komory powietrznej (2) rozdzielonych przeponą (3), przy czym komora cieczowa (1), w której znajduje się medium identyczne z medium badanego rurociągu pod ciśnieniem pc posiada wykonany kanał pomiarowy (4) z wymienną kryzą (6), zaś komora powietrzna (2), w której znajduje się powietrze pod ciśnieniem pp, ma wykonany doprowadzający kanał (5) z zaworem.zobacz »
74. POLB/139wynalazekUkład regulacji wysokiego napięcia głowic do elektrostatycznego nanoszenia proszkówWEPrzedmiotem wynalazku jest układ regulacji wysokiego napięcia montowanego w głowicach służących do elektrostatycznego nanoszenia proszków, charakteryzujący się tym, że powielacz (1) oraz elektroda pierścieniowa (2) układu połączone są poprzez rezystory pomiarowe (6 i 5) z układami wzmacniającymi (8 i 7). Wyjścia tych układów wzmacniających (8 i 7) połączone są z regulatorem inteligentnym (9), a jego wyjście połączone jest z przetwornicą (11) zasilającą układ powielacza.zobacz »
75. POLB/140wynalazekKabina do elektrostatycznego nanoszenia farb proszkowychWEKabina do elektrostatycznego nanoszenia farb proszkowych, charakteryzuje się tym, że korpus kabiny wykonany jest w kształcie walca o poziomej osi obrotu, mający otwór roboczy wykonany w jednej z dennic, zaś wewnątrz korpusu umieszczona jest, współosiowo z nim, obrotowa listwa czyszcząca (3) o kształcie odwzorowującym wewnętrzny kształt korpusu kabin, przy czym listwa czyszcząca (3) wyposażona jest w szczotki (8), osadzone w niej od strony korpusu, ponadto na zewnątrz kabiny zamontowana jest ruchoma trawersa (6) w taki sposób, aby uchwyt do zawieszania detali (2), znajdujący się na ramieniu trawersy (6), mógł być wsuwany i wysuwany z wnętrza kabiny.zobacz »
76. POLB/146wynalazekUkład elektroniczny pedału przyspiesznika, zwłaszcza pojazdów samochodowychWMUkład elektroniczny pedału przyspiesznika, zwłaszcza pojazdów samochodowych charakteryzuje się tym, że zawiera ustawione rzędem transoptory (1) szczelinowe, z których każdy połączony jest indywidualnie z kontrolerem (3). Liczba transoptorów (1) w rzędzie ustalana jest dla konkretnego pojazdu w taki sposób, aby tronsoptory były rozmieszczone co około 5° między krańcowymi położeniami dźwigni (2) pedału przyspiesznika (4). Końcówka (5) dźwigni (2) umieszczona jest tak, że przesuwa się w tunelu jaki tworzą szczeliny transoptorów (1). Szerokość a tej końcówki musi spełniać zależność a = b - 1 mm, gdzie b jest odległością od środka szczeliny jednego transoptora do środka szczeliny drugiego transoptora.zobacz »
77. POLB/147wynalazekChwytak dwuszczękowyWMChwytak dwuszczękowy charakteryzuje się tym, że w ślimacznicy lewej (3) i w ślimacznicy prawej (4) wykonane są podłużne kanałki (5 i 6), przez które przechodzą obrotowo sworznie: sworzeń (12) zespołu szczęki lewej (7) przez kanałek (6) ślimacznicy prawej (4) i sworzeń (13) zespołu szczęki prawej (8) przez kanałek (5) ślimacznicy lewej (3), przy czym górne końce sworzni (12 i 13) umieszczone są suwliwie: sworzeń (12) w kanałku (9) zespołu szczęki prawej (8), a sworzeń (13) w kanałku (10) zespołu szczęki lewej (7), zaś dolne końce sworzni (12 i 13) umieszczone są suwliwie w kanałkach prowadzących (11) podstawy (1).zobacz »
78. POLB/148wynalazekUrządzenie do izolowania rurWMUrządzenie do izolowania rur odznacza się tym, że na bębnie (8) owijarki osadzono dwie rolki z taśmą izolującą (1), równolegle do siebie po dwóch stronach bębna. Za nimi znajduje się momentomierz (2) oraz hamulec stożkowy (3) oraz elektromagnes z ruchomym rdzeniem, sterujący pracą hamulca (4). Urządzenie wyposażone jest w mechanizm zapadkowy, zabezpieczający rolkę taśmy izolującej (1) przed samoistnym jej przemieszczeniem podczas pracy. W wewnętrznej części bębna (8) osadzone są wahliwie zespoły dociskające (10) taśmę za pomocą sprężyny skrętowej.zobacz »
79. POLB/149wynalazekJednosekcyjny zawór hamulcowy, zwłaszcza do ciągników rolniczychWMJednosekcyjny zawór hamulcowy, zwłaszcza do ciągników rolniczych zawierający komorę z zespołem tłoka z trzonem i płaski zawór talerzykowy, charakteryzuje się tym, że komora zaworu hamulcowego składa się z dzielonego korpusu (12), wewnątrz którego znajdują się cztery komory : komora (K1) połączona z instalacją sprężonego powietrza pojazdu ciągnącego, komora reakcyjna (K4), komora robocza (K2) połączona z przewodem sterująco - zasilającym instalacji hamulcowej przyczepy oraz komora (K3) połączona przez odpowietrznik (11) z atmosferą, przy czym komory (K1 i K4) są ze sobą połączone przelotowym otworem (6), natomiast komory (K4 i K2) są oddzielone tłokiem (5), zaś tłok (5) jest połączony za pomocą sprężyny (7) i napinacza (13) sprężyny z trzonem (8).zobacz »
80. POLB/150wynalazekSposób kształtowania sygnału wyjściowego nieliniowego regulatora prędkości silnika prądu stałegoWEPrzedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania sygnału wyjściowego nieliniowego regulatora prędkości silnika prądu stałego, charakteryzujący się tym, że do regulatora prędkości (2) przesyłane są sygnały wejściowe: prędkości zadanej ωref, prędkości obserwowanej ωo, prądu obciążenia iLe oraz pochodnej prądu obciążenia diLe, przy czym sygnał prędkości zadanej ωref przesyłany jest do regulatora prędkości (2) z wyjścia zadajnika prędkości (1), a sygnały: prędkości obserwowanej ωo, prądu obciążenia iLe i pochodnej prądu obciążenia diLe - z wyjść obserwatora (11) momentu obciążenia, a następnie w regulatorze prędkości (2) kształtowany jest sygnał wyjściowy iDref regulatora prędkości zgodnie z zależnością (A).zobacz »
81. POLB/155wynalazekUrządzenie do pozycjonowania zwłaszcza kontenerówWM+WZUrządzenie do pozycjonowania, zwłaszcza kontenerów charakteryzuje się tym, że zbudowane jest z prowadnic (1) wykonanych z dwóch rur wygiętych w kształcie litery L o promieniach krzywizn ramion r1 i r2, połączonych między sobą. Od strony czołowej urządzenia przymocowana jest podpora przednia (5) stabilizująca ze śrubą podporową (6) zabezpieczającą, zaś od tyłu urządzenia - dźwignie stabilizujące: zasadnicza (4a) i pomocnicza (4b), przy czym podpora (5) mocowana jest w sposób umożliwiający jej obrót o kąt 180°, zaś dźwignia stabilizująca (4a) osadzona jest suwliwie w tulei i mocowana przy pomocy śruby, natomiast końce dźwigni stabilizującej (4a) i podpory (5) są tak ustawione, że w pozycji wyjściowej opierają się o podłoże stabilizując kontener, ponadto w górnej części urządzenia zamocowany jest zespół ustalający górny (2) wyposażony w śruby mocujące, zaś w dolnej części urządzenia zamocowany jest zespół ustalający dolny (3).zobacz »
82. POLB/156wynalazekSposób spajania szklanych elementów, zwłaszcza do przezroczystych urządzeń mikroprzepływowychSposób spajania szklanych elementów, zwłaszcza do przezroczystych urządzeń mikroprzepływowych, charakteryzuje się tym, że powierzchnie styku dwóch szklanych elementów poddaje się szlifowaniu i polerowaniu do uzyskania gładkości optycznej. Następnie na obrobioną powierzchnię jednego z nich naparowuje się próżniowo warstwę tytanu o maksymalnej grubości 50 nm. Tak przygotowane szklane elementy składa się stronami obrobionymi do wewnątrz, po czym cały układ podgrzewa się do temperatury około 500°C w powietrzu, utrzymując go w tej temperaturze przez 10 minut. W następnej kolejności przykłada się napięcie stałe U o wartości około 100V przez około 5 minut. Spojone szklane elementy poddaje się ostudzeniu do temperatury pokojowej.zobacz »
83. POLB/157wynalazekSposób łączenia cząstek szkła bioaktywnego z emaliowaną powierzchnią implantu metalicznegoSposób łączenia cząstek szkła bioaktywnego z emaliowaną powierzchnią implantu metalicznego odznacza się tym, że na powierzchni implantu metalicznego (1) pokrytego emalią szklaną (2), wykonaną ze szkła z układu SiO2-Na2O-CaO-MgO-K2O o współczynniku rozszerzalności zbliżonym do współczynnika rozszerzalności tytanu i poddanego obróbce do gładkości optycznej, umieszcza się cząstki szkła bioaktywnego (4), wykonane ze szkła z układu SiO2-Na2O-CaO-P2O5, o grubości około 0,5 mm i powierzchni kilku mm2 i jednostronnie pokryte warstwą tytanu (3) o grubości około 80 nm, przy czym cząstki szkła bioaktywnego (4) układa się tak, aby warstwa tytanu (3) skierowana była w stronę implantu metalicznego (1), a następnie tak przygotowany implant podgrzewa się do temperatury około 500°C w powietrzu i utrzymuje się w tej temperaturze około 10 min, po czym poddaje się go działaniu napięcia stałego U o wartości około 100 V przez około 5 min, a następnie implant poddaje się studzeniu do temperatury pokojowej.zobacz »
84. POLB/158wzor uzytkowyUrządzenie do badania sprzęgieł i hamulcówWMUrządzenie do badania sprzęgieł i hamulców odznacza się tym, że na ramie (1) osadzony jest 3-fazowy silnik elektryczny (2) napędowy o regulowanej prędkości obrotowej, połączony za pomocą badanego elektromagnetycznego, tarczowego sprzęgła ciernego (5) z łożyskowanym wałem (3). Na wale (3) zamontowany jest badany elektromagnetyczny tarczowy hamulec cierny (6), a za nim koło zamachowe (4), do którego przymocowany jest badany hamulec taśmowy (7). Hamulec taśmowy (7) zbudowany jest z bębna, zamocowanego śrubami do koła zamachowego (4) i wymiennych pierścieni wykonanych z różnych materiałów ciernych oraz wymiennej taśmy (8). Taśma (8) jest jednym końcem, poprzez dynamometr (9), przymocowana do ramy (1), a na jej drugim końcu zamocowana jest szalka (10) z obciążnikami (11). Ponadto hamulec taśmowy (7) jest wyposażony w przegubowo mocowaną do ramy (1) dźwignię z rolką zmiany kąta opasania w granicach 90° - 270°. W urządzeniu zamontowane są czujniki (15) pomiaru prędkości obrotowej wału silnika elektrycznego (2) i wału (3).zobacz »
85. POLB/160wynalazekPrefabrykowany element żelbetowyWBIŚPrefabrykowany element żelbetowy, charakteryzuje się tym, że wykonany jest z betonu zwykłej wytrzymałości i ma umieszczoną we wgłębieniu wkładkę wzmacniającą (1) o wielkości rzutu poziomego odpowiadającego polu wytężonej strefy ściskanej prefabrykowanego elementu żelbetowego, przy czym wkładka wzmacniająca (1) wykonana jest z betonu wysokiej wytrzymałości ma zatopione strzemiona, które trwale połączone są między sobą, co najmniej dwoma prętami montażowymi (4), zaś pionowe końce prętów strzemion wyprowadzone są ponad powierzchnię wkładki wzmacniającej (1) i połączone są w sposób trwały ze szkieletem zbrojenia (5) za pośrednictwem, co najmniej dwóch prętów podłużnych (6).zobacz »
86. POLB/164wynalazekSposób badania szczelności urządzenia do odzysku ciepła wentylacyjnegoWBIŚSposób badania szczelności urządzenia do odzysku ciepła wentylacyjnego, charakteryzuje się tym, że dla wybranego kanału wymiennika ciepła (1) badanego urządzenia przeprowadza się pomiary wydatku i objętości powietrza w ustalonych warunkach pomiaru zależnych od objętości kanałów (2) wymiennika ciepła oraz wydatku wentylatora, przy czym zamyka się jeden króciec (2) wymiennika ciepła (1) i na nim dokonuje się pomiaru różnicy ciśnień powietrza, a na drugim króćcu dokonuje się regulacji strumienia powietrza i następnie pomiaru strumienia objętościowego, zaś pozostałe dwa króćce wymiennika ciepła (1) są otwarte i mają połączenie z atmosferą.zobacz »
87. POLB/169wynalazekZestaw ortotyczny do kontroli i wspomagania ruchów kończyny z dysfunkcją w obrębie stawu kolanowegoWMPrzedmiotem wynalazku jest zestaw ortotyczny do kontroli i wspomagania ruchów kończyny z dysfunkcją w obrębie stawu kolanowego, składający się z ortozy (3) oraz urządzenia sterującego (2), połączonych między sobą przewodami pneumatycznymi (4), podłączonymi do źródła zasilania (6). Na przewodzie pneumatycznym (4) zainstalowany jest zawór rozdzielający (5).zobacz »
88. POLB/170wynalazekUkład cyfrowy do przybliżonego obliczania 8-punktowej dyskretnej transformacji kosinusowejWIUkład cyfrowy do przybliżonego obliczania przeskalowanej 8-punktowej dyskretnej transformacji kosinusowej z wykorzystaniem schematu Loefflera odznacza się tym, że każdy z dwóch równolegle działających modułów CORDIC (5) i (6) uczestniczących w obliczaniu nieparzystych współczynników transformacji obejmuje dwa dyskretne obroty o jednakowych parametrach przesunięć binarnych i jedno dyskretne skalowanie o parametrze przesunięcia równym podwojonej wartości absolutnej parametru obrotów z drugiego modułu.zobacz »
89. POLB/171wynalazekAktywne łożysko magnetyczneWMPrzedmiotem wynalazku jest aktywne łożysko magnetyczne, gdzie wirnik (1) ma obrys zewnętrzny niecylindryczny. W wybraniach każdego z ośmiu nabiegunników (3) stojana (2) umieszczony jest czujnik indukcji magnetycznej (6) połączony ze sterownikiem (7). W pobliżu zewnętrznego obrysu stojana (2) umieszczone są trzy czujniki laserowe (1) w taki sposób, aby wiązki laserowe, poprzez szczeliny w stojanie (2), padały na wirnik (1) w połowie jego grubości. Czujniki laserowe (5) połączone są ze sterownikiem (7), przy czym sterownik połączony jest z czterema elektromagnesami (4) poprzez wzmacniacz mocy (8). Czujniki napięcia i natężenia prądu, znajdujące się we wzmacniaczu mocy (8), połączone są ze sterownikiem (7).zobacz »
90. POLB/173wynalazekDwuczęściowy implant do bezpośredniego połączenia kości z proteząWMPrzedmiotem zgłoszenia jest dwuczęściowy implant do bezpośredniego połączenia kości z protezą kończyny, który składa się z dwóch części: wkładu (3) i łącznika (4) połączonych na stałe połączeniem nierozłącznym. Wkład (3) posiada trójdzielny, stożkowaty kształt. Połączenie nierozłączne uzyskane jest przez utworzenie połączenia między gwintem wkładu (3) i gwintem łącznika (4) oraz przez zatrzaśnięcie zatrzasku łącznika (4) na zewnętrznej powierzchni rozpartego przez łącznik (4) trójdzielnego, stożkowatego kształtu wkładu (3). zobacz »
91. POLB/176wynalazekSposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobuWBIŚPrzedmiotem zgłoszenia jest sposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, zapewniający odzyskanie kruszywa grubego z wyburzanych żelbetowych konstrukcji o właściwościach lepszych od właściwości kruszywa naturalnego, a rozdrobniona zaprawa cementowa spełnia wymagania dla dodatków pucolanowych, to jest o utajonych właściwościach hydraulicznych, która może być stosowana przy produkcji cementów, wyrobów wapienno - piaskowych, autoklawizowanego betonu komórkowego, bądź do betonów zwykłych. Proces oddzielania zaprawy od kruszywa grubego i jej częściowego rozdrobnienia realizowany jest w jednym urządzeniu, do którego gruz betonowy trafia najpierw do komory prażenia (1), gdzie zostaje poddany jednocześnie podgrzaniu do temperatury 650°C, gwarantującej całkowitą dehydratację cementu w zaprawie i cyklicznemu podnoszeniu na czterech półkach, osadzonych w równych odstępach na obracającym się urządzeniu o przekroju kołowym. zobacz »
92. POLB/177wynalazekSposób zapewnienia trwałości konstrukcjom betonowym oraz skład mieszanki betonowej w warstwie ochronnejWBIŚWykonywane konstrukcje betonowe posiadają cienkie warstwy ochronne z rozwiniętą z jednej strony powierzchnią w postaci ostrosłupów z betonu specjalnego ze zbrojeniem rozproszonym ze strony oddziaływania agresywnego środowiska (1 i 2), przy czym warstwa ochronna ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym układana jest po stronie występowania naprężenia ściskającego, a warstwa ochronna ze zbrojeniem rozproszonym stalowym po stronie konstrukcji, gdzie występuje naprężenie rozciągające. Mieszanka betonowa zawiera cement klasy nie mniejszej niż 42,5 MPa w ilości od 360 do 640 kg/m3 w zależności od przewidywanej klasy agresji środowiska, kruszywa drobnego w postaci piasku kwarcowego płukanego, kruszywa grubego frakcji 2 - 4 mm ze skał niezwietrzałych typu bazalt lub granit, zawartości wody zarobowej wynikającej ze współczynnika wodno - cementowego nie większego od 0.35, superplastyfikatora w ilości nieodzownej do uzyskania konsystencji gęstoplastycznej mieszanki betonowej, pyłu krzemionkowego w ilości 7,5% w stosunku do masy cementu, nanodomieszki w ilości nie mniejszej jak 0,06% w stosunku do masy cementu i zbrojenia rozproszonego w ilości 2% w stosunku do masy cementu w postaci włókien polipropylenowych lub stalowych. zobacz »
93. POLB/180wzor uzytkowyMechanizm mocujący obejmę do wózka inwalidzkiegoWM i absolwenci WMzobacz »
94. POLB/187wynalazekSubstytut śliny naturalnejWMSubstytut śliny naturalnej jest kompozycją roztworu mucyn typu III (zawartość min. 1,7% wag) z dodatkiem gumy ksantanowej (zawartość min. 0,3% wag) oraz nanozłota (zawartość min. 80 ppm) w buforowanym roztworze soli fizjologicznej, na bazie NaCl, KH2PO4, Na2HPO4. Buforowany roztwór przygotowano na bazie soli fizjologicznej poddanej działaniu plazmy niskociśnieniowej i niskotemperaturowej. Składniki utrzymują właściwości sztucznej śliny w parametrach zbliżonych do właściwości śliny naturalnej przez minimum 2,5 godziny w zakresie tarcia i minimum 7 dni w zakresie pH i napięcia powierzchniowego. zobacz »
95. POLB/190znak_towPolifoniaPBzobacz »
96. POLB/191wzor uzytkowyUrządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na wałach maszyn wirnikowychWZzobacz »
97. POLB/193wynalazekUrządzenie do ustalania napięcia wstępnego elementów ciernych w przekładni bezstopniowejWMPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie do ustalania napięcia wstępnego elementów ciernych w przekładni bezstopniowej odznaczający się tym, że w otworze (d2) tarczy (28) mocowanej do ramy (1) umieszczona jest obrotowo tarcza (27) z cylindrycznym gniazdem (d1), w którym regulowana przekładnia osadzona jest dolnym kołnierzem swego korpusu. Od góry ustalona jest tarcza (30) z gniazdem (d3) usytuowanym mimośrodowo do średnicy (d4) zewnętrznej tarczy (30) i łączonej z tarczą (27) dolną przez wsporniki (32) przykręcane śrubami (32).zobacz »
98. POLB/194wynalazekUrządzenie do napełniania opakowań płynamiWMPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie do napełniania opakowań płynami, przeznaczone przede wszystkim do napełniania niepieniącymi płynami, takimi jak na przykład woda, olej, środki chemiczne opakowań o dowolnym kształcie i wielkości w małych i średnich zakładach produkcyjnych. Istotą rozwiązania jest zainstalowanie w podstawie zbiornika (1) co najmniej kilku zaworów kulowych, rozmieszczonych w jednym lub dwu rzędach, pod którymi umieszczone są odpwiednio jedna lub dwie pary szyn jezdnych (13) z posadowionymi na nich wózkami (8) mającymi gniazda do ustalania położenia napełnianych opakowań.zobacz »
99. POLB/195wynalazekMinielektrofiltrWMPrzedmiotem wynalazku jest minielektrofiltr, który odznacza się tym, że w jego komorze (1), poniżej kanałów wlotowych (11) powietrza, osadzona jest tarcza izolacyjna (9), w której centrycznie umieszczona jest elektroda wirująca (5), a wokół niej umieszczone są symetrycznie elektrody ostrzowe (2). Elektroda wirująca (5) połączona jest z układem zasilania niskonapięciowym U1, zaś elektrody ostrzowe (2) z układem zasilania wysokonapięciowym U=. Ponad elektrodą wirującą (5) umieszczona jest elektroda pierścieniowa (18). U wylotu komory (1) umieszczona jest wymienna wkładka filtracyjna (12).zobacz »
100. POLB/196wynalazekSposób otrzymywania ekspandowanych nasion amarantusaWMSposób polega na tym, że do surowca wyjściowego dodaje się wodę w ilości potrzebnej do uzyskania wilgotności nasion w granicach 12-16% wagowych, po czym poddaje się sezonowaniu. Tak przygotowany surowiec wprowadza się do poziomej helikoidalnej rury, gdzie doprowadzane jest powietrze o temperaturze 400-450°C z prędkością ok. 3 m/s.zobacz »
101. POLB/197wynalazekPrzyrząd do badania wytrzymałości w złożonym stanie obciążeniaWMPrzyrząd do badania wytrzymałości w złożonym stanie obciążenia charakteryzuje się tym, że korpus przyrządu podzielony jest na dwie części (1, 2) linią podziału, przechodzącą przez jego środek ciężkości i osadzony jest w prowadnicach (3) i na swoim obwodzie ma wykonane otwory, których ilość i rozstaw zależna jest od wymiarów próbki i dokładności badań.zobacz »
102. POLB/198wynalazekUrządzenie do ekspandowania jadalnych nasion, zwłaszcza nasion amarantusaWMUrządzenie charakteryzuje się tym, że między nagrzewnicą (7) a wlotem ekspandownika (12) mającego kształt helikoidalny, połączony z nimi przewodami pneumatycznymi, zainstalowany jest ejektor (11), do którego zaś połączony jest zasobnik (15) surowca. Zasobnik (15) surowca wykonany jest z ustawionych współosiowo dwóch zbiorników: dolnego (10) i górnego (8), przy czym lej zsypowy górnego zbiornika umieszczony jest w czaszy dolnego zbiornika. W urządzeniu zainstalowany jest, przed nagrzewnicą (7), wymiennik ciepła (6) połączony pneumatycznym przewodem (16) z górnym króćcem cyklonu (13) oraz z układem doprowadzającym powietrze atmosferyczne do urządzenia.zobacz »
103. POLB/199wynalazekAparat fluidyzacyjny, zwłaszcza do ekspandowania jadalnych surowców i półproduktów roślinnychWMAparat fluidyzacyjny, przeznaczony zwłaszcza do ekspandowania surowców i półproduktów roślinnych, zawiera wewnątrz cylindrycznej obudowy (2) zainstalowaną poziomą, termoizolacyjną przegrodę (5), dzielącą przestrzeń aparatu na komorę reakcyjną (6) i komorę schładzania (7). W obu komorach (6, 7) znajdują się, identycznie umieszczone, po dwa ruszty: dolny (8a, 8b) i górny (9a, 9b). Obie komory (6, 7) połączone są poprzez zsyp (16) tak, że jego górna krawędź mocowna jest przy otworze zsypowym w ruszcie dolnym (8a) komory reakcyjnej (6), zaś dolna krawędź połączona jest z rusztem górnym (9b) komory schładzania (7). Między rusztem dolnym (8a, 8b) i górnym (9a, 9b) każdej komory (6, 7) umieszczone są obrotowe, łopatkowe zgarniacze (15a, 15b). Każda z komór (6, 7) posiada króciec wlotowy (20, 21) gazu, umieszczony pod rusztem dolnym (8a, 8b) i króciec wylotowy (4, 22), umieszczony ponad rusztem górnym (9a, 9b).zobacz »
104. POLB/201wynalazekMufa kompensacyjnaWBIŚMufa kompensacyjna charakteryzuje się tym, że kształtka połączeniowa, na przykład trójnik (1), mocowana nieprzesuwnie na przewodzie (5) i stanowiąca punkt stały, ma jeden z króćców (3) wykonany jako mufa przesuwna, zaś wykonanie pozostałych króćców przystosowane jest do dowolnych połączeń przewodów rurowych, na przykład łączonych przez zgrzewanie, klejenie i inne lub może być także powtórzona mufa przesuwna.zobacz »
105. POLB/202wynalazekZespół pompowy pompowni, zwłaszcza odwadniającychWBIŚZespół pompowy pompowni, zwłaszcza odwadniających, charakteryzuje się tym, że w komorze (6) umieszczone są co najmniej dwie pompy (1, 2) zanurzeniowe, umieszczone na różnych wysokościach, przy czym rurociągi pomp połączone są we wspólny tłoczny rurociąg (4), a na rurociągu każdej z pomp (1, 2) umieszczony jest zawór zwrotny (5). Pompy (1, 2) wyposażone są w indywidualne łączniki pływakowe.zobacz »
106. POLB/203wynalazekUkład do pomiaru ilości ciepła możliwego do pobrania z węźle cieplnym i sposób pomiaru tego ciepłaWBIŚUkład charakteryzuje się tym, że na przewodzie doprowadzającym (1) gorącą wodę do węzła cieplnego (3) instalacji c.w.u. zainstalowany jest czujnik temperatury (2), zaś na przewodzie odprowadzającym (4) wodę z węzła cieplnego (3) zainstalowany jest przepływomierz (5). Czujnik temperatury (2) i nadajnik impulsów przepływomierza (5) podłączone są do układu elektronicznego (6) przetwarzającego otrzymane sygnały na sygnał wyjściowy. Pomiar ilości ciepła możliwego do pobrania w węźle cieplnym odbywa się poprzez pomiar natężenia przepływu Gs oraz pomiar temperatury Tz czynnika na zasilaniu węzła cieplnego oraz porównanie z temperaturą odniesienia i wyliczenie matematyczne tej ilości ciepła.zobacz »
107. POLB/204wynalazekSmar technologiczny do procesów głębokiego tłoczenia blach karoseryjnych, szczególnie ocynkowanychWMzobacz »
108. POLB/205wynalazekBrykieciarka ślimakowa, zwłaszcza do rozdrobnionych materiałów roślinnychWMBrykieciarka ślimakowa, przeznaczona zwłaszcza do brykietowania rozdrobnionych materiałów roślinnych charakteryzuje się tym, że ślimak wykonany jest z segmentów ślimaka podającego (1), do którego zamocowany jest ślimak zagęszczający (2) zakończony wymiennym trzpieniem stożkowym (5), natomiast do korpusu (17) mocowana jest grzana komora robocza (3) z osadzoną wewnątrz tuleją gardzieli (4), której wewnętrzna powierzchnia posiada odpowiednie nacięcia, zaś do komory roboczej (3) mocowana jest grzana matryca formująca (6), do której mocowana jest matryca pierścieniowa (7) z prowadnicą (8) posiadającą regulację nacisku.zobacz »
109. POLB/206wynalazekŁuk rurociągu o zwiększonej odporności na działanie erozyjne strumienia cząstek stałychWMŁuk rurociągu o zwiększonej odporności na działanie erozyjne strumienia cząstek stałych charakteryzuje się tym, że w części wlotowej strumienia, ograniczonej kątem (<$Ealpha>) posiada zagłębienie (4) wypełnione materiałem (3) o zwiększonej odporności na erozję, zaś w dolnej części zagłębienia znajduje się króciec z otworem (5), służącym do wymiany lub uzupełniania materiału (3).zobacz »
110. POLB/207wynalazekPrzyrząd do zadawania złożonego stanu naprężenia w kompozytach na próbce IOSIPEWMPrzedmiotem wynalazku jest przyrząd do zadawania złożonego stanu naprężenia w kompozytach na próbce IOSIPE charakteryzujący się tym, że koperta (1), poprzez tuleje prowadzące (8) zawierające łożyska (14), osadzona jest na prowadnicach (6) mocowanych do podstawy (5) i ma zamocowany prawy uchwyt próbki (2), zaś lewy uchwyt próbki (3) zamocowany jest do wspornika połączonego w sposób trwały z podstawą (5).zobacz »
111. POLB/208wynalazekUchwyt szczękowyWMUchwyt szczękowy charakteryzuje się tym, że w płycie (1) podstawy zamocowany jest silnik napędowy (2), na którego wale (4), poprzez sprzęgło elastyczne (3), osadzony jest ślimak (5) przekładni ślimakowej, przy czym ślimak (5) zazębia się z ślimacznicami: lewą (6) i prawą (7) osadzonymi obrotowo na płycie (1), zaś w ślimacznicach osadzone są sworznie: lewy (10) i prawy (11), przy czym na sworzniu ślimacznicy lewej osadzony jest obrotowo zespół szczęki lewej (12) i suwliwie zespół szczęki prawej (13), a na sworzniu ślimacznicy prawej osadzony jest suwliwie zespół szczęki lewej i obrotowo zespół szczęki prawej, zaś zespół szczęki lewej wykonano z dwóch równoległych płytek prowadzących (14, 15) połączonych ze sobą płytką szczęki lewej (16), a zespół szczęki prawej wykonano z dwóch równoległych płytek prowadzących (17, 18) połączonych ze sobą płytką szczeki prawej (19).zobacz »
112. POLB/209wynalazekSposób oceny zmian stanu technicznego obiektów technicznych w warunkach stacjonarnychWMMetoda oceny zmian stanu technicznego obiektów technicznych w warunkach stacjonarnych charakteryzuje się tym, że dla dwóch charakterystycznych punktów P1 i P2 badanego obiektu wyznacza się, z gęstości widmowej mocy akustycznych sygnałów odpowiedzi yP1, YP2, abstrakcyjny sygnał A2P1P2, będący ilorazem kwadratów wzmocnień amplitudowych A2P1 i A2P2 sygnałów impulsowego pobudzenia xp i akustycznej odpowiedzi yP dla punktów P1, P2. Dla badanego obiektu względne zmiany parametrów sygnału A2P1P2 w relacji: stan techniczny obiektu w czasie eksploatacyjnym Θ1 – stan techniczny obiektu w czasie eksploatacyjnym Θ0, gdzie: Θ1 > Θ0, wyznacza się zawsze dla stałego położenia i stałego rozmiaru wydzielonego fragmentu FP1 i FP2 odpowiednio sygnału yP1(t) i yP2(t).zobacz »
113. POLB/220znak_towINNO EKO TECH TARGI TRANSGRANICZNEWBIŚzobacz »
114. POLB/221znak_towGWINTPBzobacz »
115. POLB/229znak_towAKADERAPBzobacz »