Strona główna    Przeglądanie bazy    Rejestracja i logowanie

Kryteria wyszukiwania

Rodzaj:  Wynalazek    Słowa kluczowe:
Zgłoszenie nr: z dnia    Patent, prawo ochronne lub z rejestracji nr: z dnia
Tytuł:    Wydział:    Nr wewnętrzny:   
Branża:

Lista wyników spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Lp. Nr wewn. Rodzaj Nazwa Uczelnia Opis Słowa kluczowe  
1. POLB/229znak_towAKADERAPBzobacz »
2. POLB/288znak_towBank ekstraktów z grzybówWBNŚzobacz »
3. POLB/286wynalazekChodzik, zwłaszcza dla dziecka z niepełnosprawnością ruchowąWMzobacz »
4. POLB/254wynalazekEkstrakt metanolowy z części nadziemnej wielosiłu błękitnego Polemonium coeruleum L. do zastosowania w sposobie leczenia chorób bakteryjnychWBiIŚzobacz »
5. POLB/253wynalazekEkstrakt metanolowy z korzenia Polemonium coeruleum L. do zastosowania w sposobie leczenia chorób pasożytniczych wywołanych przez pierwotniaki chorobotwórcze Trypanosoma brucei PinhWBiIŚzobacz »
6. POLB/12wynalazekEkstrakt metanolowy z korzenia sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) Mill., do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez patogenne szczepy grzybów drożdżopodobnychWBiIŚ + Univ. Mississipizobacz »
7. POLB/13wynalazekEkstrakt metanolowy z korzenia sasanki zwyczajnej Pulsatilla vulgaris Mill., do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez patogenne szczepy grzybów drożdżopodobnychWBiIŚ + Univ. Mississipizobacz »
8. POLB/255wynalazekEkstrakt z części nadziemnej staroduba łąkowego Ostericum palustre (Besser) Hoffm do zastosowania w leczeniu chorób malarycznychWBiIŚzobacz »
9. POLB/218wynalazekEkstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca ten ekstrakt oraz jego zastosowanie (Nowy sposób zastosowania ekstraktu z korzeniowca sosnowego)ZWL + UMBzobacz »
10. POLB/289znak_towFungi extract bankWBNŚzobacz »
11. POLB/290znak_towFUNGI EXTRACT BANKWBNŚzobacz »
12. POLB/267wynalazekGłowica opadowa systemu szalunkowegoWBiNŚzobacz »
13. POLB/221znak_towGWINTPBzobacz »
14. POLB/220znak_towINNO EKO TECH TARGI TRANSGRANICZNEWBiIŚzobacz »
15. POLB/219wynalazekKompozycja do leczenia zgnilca złośliwego pszczółZWLzobacz »
16. POLB/278wynalazekKompozycja mieszanek suplementacyjnych dedykowanych do rozruchu fermentacji metanowejWBNŚ, MCMPzobacz »
17. POLB/284wynalazekKompozycja oraz sposób otrzymywania kompozycji do zastosowania w leczeniu zgnilca złośliwego pszczółIIT -> WBNŚzobacz »
18. POLB/242wynalazekNasada kominowa nawiewno-wywiewnaWBiIŚzobacz »
19. POLB/250wynalazekOrtoza kończyny górnej z funkcją rehabilitacji nadgarstka.WMzobacz »
20. POLB/225wynalazekPionizator dynamicznyWMzobacz »
21. POLB/230wynalazekPłaski kolektor słonecznyWBiIŚzobacz »
22. POLB/190znak_towPolifoniaPBzobacz »
23. POLB/262wynalazekProteza kończyny dla zwierzątWMzobacz »
24. POLB/178wynalazekPrzekładnia w piastach kół ręcznego wózka inwalidzkiego wraz ze sterowaniem zmianą przełożeńWIZPrzekładnia w piastach kół ręcznego wózka inwalidzkiego wraz ze sterowaniem zmianą przełożeń, złożona z koła centralnego oraz wirującego układu planetarnego, charakteryzuje się tym, że posiada tuleję przesuwną (2), zapewniającą przeniesienie napędu albo na koło obiegowe (4) przekładni planetarnej albo na jarzmo (połączone części (11 i 7)), która zawiera w swym kształcie: zęby czołowe (2a), służące do przekazywania napędu, rząd zębów obwodowych (2b), służących do przekazywania napędu oraz pierścień służący do sterowania przesunięciem sprzęgła (5). Sprzęgło (5) ma kształt bębna przechodzącego w nieregularny stożek, które jest osadzone przesuwnie w korpusie piasty (8). Sprzęgło to posiada rzędy zębów (5a, 5b, 5c), usytuowanych wewnętrznie obwodowo, które służą do odbierania napędu od koła obwodowego (4) i jarzma (7) i przekazywania go na korpus piasty (8). zobacz »
25. POLB/272wzor uzytkowyPrzyłbica z ekranem ochronnymWMzobacz »
26. POLB/176wynalazekSposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobuWBiIŚPrzedmiotem zgłoszenia jest sposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, zapewniający odzyskanie kruszywa grubego z wyburzanych żelbetowych konstrukcji o właściwościach lepszych od właściwości kruszywa naturalnego, a rozdrobniona zaprawa cementowa spełnia wymagania dla dodatków pucolanowych, to jest o utajonych właściwościach hydraulicznych, która może być stosowana przy produkcji cementów, wyrobów wapienno - piaskowych, autoklawizowanego betonu komórkowego, bądź do betonów zwykłych. Proces oddzielania zaprawy od kruszywa grubego i jej częściowego rozdrobnienia realizowany jest w jednym urządzeniu, do którego gruz betonowy trafia najpierw do komory prażenia (1), gdzie zostaje poddany jednocześnie podgrzaniu do temperatury 650°C, gwarantującej całkowitą dehydratację cementu w zaprawie i cyklicznemu podnoszeniu na czterech półkach, osadzonych w równych odstępach na obracającym się urządzeniu o przekroju kołowym. zobacz »
27. POLB/25wynalazekSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywiczych z drewna drzew iglastychZWL+ Inst_NawozówSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywicznych z drewna drzew iglastych a szczególnie z drewna sosnowego polega na tym, że suche drewno o wilgotności poniżej 10% w postaci rozdrobnionej (wióry, zrębki, trociny) lub w postaci wyciętych elementów z drewna litego, realizowany jest poprzez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla przy ciśnieniu od 45 do 50 MPa i temperaturze powyżej 80°C a następnie dwustopniową dekompresję do 21 MPa i temperatury poniżej 50°C w pierwszym stopniu oraz poniżej 5,3 MPa w drugim stopniu. Proces realizowany jest z obciążeniem od 20 do 100 kg CO2/kg surowca. zobacz »
28. POLB/281wynalazekSposób wytwarzania granulatu opałowego z łuski cebuliWBNŚ, UWMzobacz »
29. POLB/234wynalazekSposób wytwarzania tlenowego granulowanego osadu czynnegoWBiIŚzobacz »
30. POLB/238wynalazekStabilizator płytkowy wewnętrzny oraz sposób blokowania płyt nośnychWMzobacz »
31. POLB/256wynalazekSuszarnia konwekcyjno-fontannowaWMzobacz »
32. POLB/261wynalazekSystem wspomagający stabilność bezzałogowych statków powietrznych w przypadku awarii napęduWMzobacz »
33. POLB/248wynalazekTablica do ćwiczeń manualnych dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymiWM, WIZzobacz »
34. POLB/275wynalazekTermopara igłowa do pomiaru temperatury w strefie tarciaWMzobacz »
35. POLB/249wynalazekTlenkowo-fluorkowe szkła tytanowo-germaniowe o właściwościach luminescencyjnych w zakresie średniej podczerwieni oraz sposób ich otrzymywania.WE, UŚwK, AGHzobacz »
36. POLB/7wynalazekTor stabilizująco-chłodzący do brykietuWBiIŚ + WMPrzedmiotem zgłoszenia jest specjalnej konstrukcji tor stabilizująco-chłodzący do brykietu. Istotą rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie do budowy jego prowadnic trzech specjalnej konstrukcji płaszczów wodnych (3, 12 i 13), będących przeponowymi wymiennikami ciepła, w których przepływa woda płynącą w sposób przeciwprądowy w stosunku do przemieszczającego się brykietu. Woda doprowadzana jest do płaszcza górnego (3) króćcem wlotowym (11) i następnie rozprowadzana jest do płaszczów (12 i 13) za pomocą elastycznych rur łączących (6). Ogrzana woda wypływa króćcem wylotowym (9) umiejscowionym w płaszczu (12). Płaszcze wodne (12 i 13) są przymocowane na stałe do nieruchomej obejmy dolnej (7), natomiast płaszcz górny (3) jest przymocowany do obejmy górnej (4). Obejmy (7 i 4) są ze sobą połączone przegubowo za pomocą sworznia (10), dzięki czemu płaszcz górny (3) posiada swobodę odchylania się. Docisk płaszcza górnego (3) do brykietu realizowany jest poprzez odpowiednie położenie ciężarka (2) unieruchamianego na dźwigni (1), za pomocą śruby (5). zobacz »
37. POLB/274wynalazekUkład do pomiaru parametrów natężeniowych promieniowania optycznegoWEzobacz »
38. POLB/247wzor uzytkowyUrządzenie do edukacji sensorycznejWMzobacz »
39. POLB/20wzor przemyslowyUrządzenie do rehabilitacji WMzobacz »
40. POLB/259wynalazekUrządzenie do rehabilitacji stawu nadgarstkowego oraz promieniowo-łokciowegoWMzobacz »
41. POLB/181wzor uzytkowyUrządzenie sterujące zmianą przełożeń kół ręcznego wózka inwalidzkiegoWIZzobacz »
42. POLB/280wynalazekWózek inwalidzki napędzany jednostronnieWMzobacz »
43. POLB/10znak_towznak : ORCANWBiIŚzobacz »