Strona główna    Przeglądanie bazy    Rejestracja i logowanie

Kryteria wyszukiwania

Rodzaj:  Wynalazek    Słowa kluczowe:
Zgłoszenie nr: z dnia    Patent, prawo ochronne lub z rejestracji nr: z dnia
Tytuł:    Wydział:    Nr wewnętrzny:   
Branża:

Lista wyników spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Lp. Nr wewn. Rodzaj Nazwa Uczelnia Opis Słowa kluczowe  
1. POLB/1wzor uzytkowyKonstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urzadzeń pomiarowych przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowejWMKonstrukcja układu do pomiaru wydłużeń próbek w podwyższonych temperaturach z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych, przeznaczonych do pracy w temperaturze pokojowej posiada rurki (7) i (12), umieszczone współśrodkowo jedna w drugiej, pozwalając na wydłużenie bazy pomiarowej próbki i pomiar poza piecem w warunkach temperatury pokojowej (1), z wykorzystaniem obejmy (16) i (17). Rurka (12) utrzymywana jest w pionowym położeniu przez prowadnicę (13), zamontowaną rozłącznie na cięgnie (3) za pośrednictwem prowadnicy (13) i jej zaczepu (14). zobacz »
2. POLB/3wynalazekWózek inwalidzki dla psa po amputacji kończynyWMUjawniono wózek inwalidzki dla psa po amputacji kończyny, którego konstrukcja umożliwia jego dopasowanie w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Rama (1) połączona jest z ramą boczną (2) przez dwuczęściowe obejmy zaciskowe (3). Zaciśnięcie otrzymywane jest przez połączenie śrubowe z użyciem śrub, podkładek i nakrętek. Możliwe jest dowolne dopasowanie miejsca zacisku obejm zaciskowych (3) na całej długości ramy głównej (1). zobacz »
3. POLB/4wzor uzytkowyPrzystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiemWMPrzystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiem posiada zasobnik (1) do piasku (2), a pod nim siłownik z tłokiem (3), dozującym piasek (2) do worków (5). Przystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiem przymocowana jest do przyczepy załadowczej. zobacz »
4. POLB/5wynalazekMechatroniczne urządzenie do drenażu limfatycznegoWMMechatroniczne urządzenie do drenażu limfatycznego zapewnia przeprowadzenie masażu manualnego i wibracyjnego kończyny objętej schorzeniem obrzęku limfatycznego wewnątrz indywidualnie dopasowywanego czteroczęściowego kanału wewnętrznego (2), w którym znajdują się końcówki masujące układu masującego. Dopasowanie czteroczęściowego kanału wewnętrznego, możliwe jest dzięki zastosowaniu układu prowadnic dolnych (13) i układu prowadnic górnych (14). Układ prowadnic dolnych (13) i układ prowadnic górnych (14) składają się z czterech prowadnic osi Z, dwóch prowadnic osi X i dwóch prowadnic osi Y. Masaż manualny odbywa się przez ruch układu masującego wzdłuż prowadnicy osi Y. Masaż wibracyjny odbywa się przez zastosowanie wewnątrz układu masującego silnika elektrycznego, na którym umieszczone jest asymetryczne obciążenie. zobacz »
5. POLB/7wynalazekTor stabilizująco-chłodzący do brykietuWBiIŚ + WMPrzedmiotem zgłoszenia jest specjalnej konstrukcji tor stabilizująco-chłodzący do brykietu. Istotą rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie do budowy jego prowadnic trzech specjalnej konstrukcji płaszczów wodnych (3, 12 i 13), będących przeponowymi wymiennikami ciepła, w których przepływa woda płynącą w sposób przeciwprądowy w stosunku do przemieszczającego się brykietu. Woda doprowadzana jest do płaszcza górnego (3) króćcem wlotowym (11) i następnie rozprowadzana jest do płaszczów (12 i 13) za pomocą elastycznych rur łączących (6). Ogrzana woda wypływa króćcem wylotowym (9) umiejscowionym w płaszczu (12). Płaszcze wodne (12 i 13) są przymocowane na stałe do nieruchomej obejmy dolnej (7), natomiast płaszcz górny (3) jest przymocowany do obejmy górnej (4). Obejmy (7 i 4) są ze sobą połączone przegubowo za pomocą sworznia (10), dzięki czemu płaszcz górny (3) posiada swobodę odchylania się. Docisk płaszcza górnego (3) do brykietu realizowany jest poprzez odpowiednie położenie ciężarka (2) unieruchamianego na dźwigni (1), za pomocą śruby (5). zobacz »
6. POLB/10znak_towznak : ORCANWBiIŚzobacz »
7. POLB/19wynalazekZastosowanie sztucznej śliny na bazie nanozłotaWM+UMB +NANTESSztuczną ślinę na bazie nanozłota zastosowano do ograniczania wzrostu mikroorganizmów bytujących w jamie ustnej. Wzrost bakterii i grzybów zmniejsza się pod wpływem tej sztucznej śliny. Sztuczną ślinę na bazie nanozłota zastosowano do zmniejszenia adsorpcji bakterii i grzybów do powierzchni gładkiej lub chropowatej, najlepiej wypełnień stomatologicznych i elementów protetyki stomatologicznej. zobacz »
8. POLB/20wzor przemyslowyUrządzenie do rehabilitacji WMzobacz »
9. POLB/25wynalazekSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywiczych z drewna drzew iglastychZWL+ Inst_NawozówSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywicznych z drewna drzew iglastych a szczególnie z drewna sosnowego polega na tym, że suche drewno o wilgotności poniżej 10% w postaci rozdrobnionej (wióry, zrębki, trociny) lub w postaci wyciętych elementów z drewna litego, realizowany jest poprzez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla przy ciśnieniu od 45 do 50 MPa i temperaturze powyżej 80°C a następnie dwustopniową dekompresję do 21 MPa i temperatury poniżej 50°C w pierwszym stopniu oraz poniżej 5,3 MPa w drugim stopniu. Proces realizowany jest z obciążeniem od 20 do 100 kg CO2/kg surowca. zobacz »
10. POLB/33wynalazekSposób oceny spontanicznej krystalizacji składników moczuWM+UMBzobacz »
11. POLB/36wynalazekAutonomiczny układ sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej WM+SAMASZAutomatyka układu sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej jest nadążna i autonomiczna dzięki zastosowaniu sterowania w funkcji trajektorii ruchu ciągnika i ukształtowania terenu mierzonych poprzez odporny na drgania czujnik inercyjny o dziewięciu stopniach swobody wspomagany magnetometrem i odbiornikiem GPS. Układ regulacji jest kaskadowy i zawiera dwie pętle sterowania w funkcji sprzężenia zwrotnego (nadrzędną i podrzędną), w skład których wchodzi: zewnętrzny moduł komunikacyjny (12), cyfrowy nadrzędny sterownik przemieszczenia kosiarki (8), estymator nadążny (7), adaptacyjny filtr Kalmana (6), czujnik IMU z magnetometrem i odbiornikiem GPS (5), cyfrowy podrzędny sterownik siłownika kosiarki (9), serwonapęd kosiarki (3) z czujnikiem przemieszczenia liniowego (4). zobacz »
12. POLB/37wynalazekMiniaturowy skaner laserowy o stożkowej płaszczyźnie detekcji przeznaczony do systemów autonomicznego omijania przeszkód bezzałogowych obiektów latającychWMMiniaturowy skaner laserowy o stożkowej płaszczyźnie detekcji jest elementem pomiarowym systemu unikania przeszkód i trójwymiarowej wizualizacji powierzchni otoczenia, przeznaczonego do zastosowania w małych bezzałogowych samolotach. W celu uzyskania stożkowej płaszczyzny skanowania, miniaturowy dalmierz laserowy jest umieszczony na przekroju poprzecznym cylindrycznej obudowy, która obraca się w zakresie 0-360° wokół osi symetrii, pokrywającej się z osią wzdłużną samolotu. Kąt rozwarcia stożka α jest zarazem kątem pomiędzy przekrojem a osią obrotu obudowy. Obudowa jest napędzana serwem cyfrowym, przez co możliwa jest precyzyjna kontrola kierunku pomiaru. Dane pomiarowe są przetwarzane przez mikrokontroler lub komputer pokładowy samolotu, w celu wyznaczenia sygnałów sterujących lotem lub trójwymiarowej mapy otoczenia. Podczas wyznaczania sygnałów sterujących, tj. zadanego kąta przechylenia i pochylenia, wykonywana jest kompensacja orientacji przestrzennej samolotu poprzez zastosowanie masek wzmocnień, które wymnażają pierścieniową tablicę pomiarów. Znając aktualną orientację przestrzenną samolotu, kierunek pomiaru (pozycja serwa), współrzędne geograficzne samolotu (GPS) oraz zmierzoną odległość (dalmierz laserowy) można wyznaczyć współrzędne geograficzne związane z każdym punktem pomiaru. Nanosząc wszystkie punkty na mapę geograficzną otrzymuje się trójwymiarową wizualizację ukształtowania zobacz »
13. POLB/38wynalazekUkład odwadniająco-rozdrabniająco-dozujący materiały o wysokiej wilgotnościWBiIŚ + WMPrzedmiotem wynalazku jest układ odwadniająco – rozdrabniająco - dozujący do materiałów o wysokiej wilgotności. Istotą rozwiązania układu jest specjalnej konstrukcji tuleja, która składa się z korpusu (1), w którym umieszczone jest główne półcylindryczne sito odwadniające (3), współpracujące z wymiennym filtrem (5) oraz dociskiem filtra w postaci półcylindrycznego sita umieszczonym pomiędzy korpusem (1), a głównym sitem (3). Odwadniany surowiec jest przemieszczany, przy użyciu ślimaka (6), wzdłuż sita (3). W trakcie przemieszczania surowca, zmniejsza się przestrzeń między sitem (3) i rdzeniem ślimaka (6), powodując wyciskanie cieczy z surowca. Wyciśnięta ciecz spływa przez otwory w dolnej części półcylindrycznego sita (3) na półcylindryczny filtr (5), z którego odprowadzana jest do przestrzeni zbiorczej (7) przez otwory półcylindrycznego sita (4), stanowiącego docisk filtra (5). Z przestrzeni zbiorczej (7) ciecz odprowadzana jest otworami wykonanymi w dolnej części tulei (1). Odwadniany materiał w końcowej części sita (3) natrafia na wymienne sitko (10), a po przejściu przez jego otwory jest rozdrabniany przez wymienny nożyk (9). zobacz »
14. POLB/41wynalazekManipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnychWMManipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej, w szczególności wykorzystywany w instalacjach do wymiany i serwisowania przetworników ciśnienia. Manipulator składa się z dwóch modułów: modułu zapewniającego zakotwiczenie (unieruchomienie) manipulatora w rurze technicznej oraz modułu odpowiadającego za demontaż i montaż przetwornika ciśnienia (B). Moduły połączone są ze sobą za pomocą podatnego sprzęgła (C) umożliwiają pracę manipulatora w zakrzywionych odcinakach rurociągu. Manipulator posiada miniaturową kamerę wideo umieszczoną w chwytaku i pozwalającą na monitorowanie poprawności wykonywania operacji serwisowych oraz prowadzenia inspekcji przyłącza i rury technicznej. zobacz »
15. POLB/45wynalazekImplant stomatologiczny wewnątrzkostny WMImplant stomatologiczny wewnątrzkostny zbudowany jest z co najmniej dwóch płaszczy (1), wszczepu (2), filara protetycznego śrubowego (3) ze zintegrowanym elementem nadkostnym, na którym mocowana jest korona protetyczna. Implant posiada rozbudowaną linię krawędziową oraz innowacyjną budowę rozporową. Przewiduje się pokrycie powierzchni wszczepu hydroksyapatytem oraz zastosowanie wynalazku do implantacji ubytków zarówno w kości szczęki dolnej, jak i górnej oraz jako filar pod most protetyczny. Sposób stymulacji komórek kostnych dla implantów stomatologicznych oraz innych implantów dokostnych polega na stymulacji komórek kostnych względem ich przyrastania do powierzchni implantu poprzez stały nacisk rozchylonych płaszczy wszczepu na powierzchnię łoża kostnego pod implant, a więc zapewnieniu ciągłego kontaktu z otoczeniem tkankowym. zobacz »
16. POLB/47wynalazekSamoblokujący przegub łokciowy protezy ramieniaWMSamoblokujący przegub łokciowy protezy ramienia charakteryzuje się tym, że samoczynne blokowanie przegubu odbywa się dzięki kształtowemu połączeniu uzębionej części zasuwki (4) z tarczą zębatą (3) utrzymywanego dzięki naciskowi sprężyn na klin wchodzący w trójkątne wycięcie w suwaku powodującego przesunięcie zasuwki (4) wzdłuż prowadnic i wyzębienie zasuwki (4) z tarczą zębatą (3). zobacz »
17. POLB/48wynalazekŚruba szybkozłącznaWIZPrzedmiotem wynalazku jest śruba szybkozłączna posiadająca co najmniej dwa ruchome elementy (2) z gwintem, sterowane mechanizmem obrotowym umieszczonym w tulei (1), zaś pozostałe części śruby szybkozłącznej nie posiadają gwintu. W skład mechanizmu przesuwania elementów gwintowych (2) śruby wchodzą obrotnica (8), trzpień obrotowy (5), łącznik (4) i zawiasy (3). Mechanizm blokowania elementów gwintowych zapewnia wielopłaszczyznowy kształt górnej części tulei (1) oraz identyczny z nim kształt obrotnicy (8), a także taki samy kształt wewnętrznej części dekla (11). zobacz »
18. POLB/51wynalazekAktywny światłowód dwurdzeniowyWEAktywny światłowód dwurdzeniowy ma konstrukcję dwupłaszczowego światłowodu dwurdzeniowego, w którym rdzenie, wykonane ze szkła z układu Sb2O3-SiO2-Al2O3 domieszkowane są odpowiednio jonami Yb3+/HO3+ oraz Yb3+/Tm3+. Aktywne rdzenie umieszczono w odległości 2/3r od osi światłowodu. Aktywny światłowód dwurdzeniowy wykazuje luminescencję o szerokości połówkowej 370 nm w zakresie 1,7-2,1 μm. zobacz »
19. POLB/58wynalazekUrządzenie do pomiaru przemieszczenia kości piszczelowej względem udowejWMPrzedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru przemieszczenia kości piszczelowej względem udowej, w którym w przedniej części ramy zastosowano prowadnice umożliwia, co umożliwia regulację ustawienia kończyny pod kątem w zakresie od 30° do 90°. Ramię jest przymocowane do obudowy siłownika, który naciska na kończynę, a czujnik tensometryczny, znajdujący się pod pokrywą (4), rejestruje nacisk do zadanej wartości, po czym sterujący mikroprocesor włącza ruch powrotny aktuatora (5), co powoduje cofnięcie platformy. zobacz »
20. POLB/61wynalazekMiniaturowy hydrogenerator energii elektrycznejWMMiniaturowy hydrogenerator energii elektrycznej posiada wirnik (6) ułoży skowany w pokrywie dolnej i górnej hydrogeneratora charakteryzujący się stożkową geometrią części górnej (z kierunku napływającej wody) z kątem wierzchołkowym „Alfa” w zakresie 70-110° zależnym od kąta pochylenia osi wirnika, przy czym oś wirnika jest pochylona w kierunku kanału wlotowego w zakresie 15-50° w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do kierunku przepływu. Kierownica wlotowa (3) jest niesymetryczna i przesunięta względem osi kanału wlotowego o wymiar A, który mieści się w zakresie od 0 do 45% średnicy kanału zasilającego, okno wlotowe B jest mniejsze lub równe oknu wylotowemu C. Okno wlotowe (4) stanowi od 30 do 50% powierzchni przekroju rury wlotowej. Pokrywa turbiny pełni rolę korpusu generatora energii. zobacz »
21. POLB/64wynalazekStanowisko do badań trwałości eksploatacyjnej protez zębowychWMzobacz »
22. POLB/80wzor uzytkowyUrządzenie do zadawania i pomiaru granicznego obciążenia poprzecznegoWIZUrządzenie do zadawania i pomiaru granicznego obciążenia poprzecznego charakteryzuje się tym, że do zadawania obciążenia zastosowano dwa paski klinowe (3) opasujące koła pasowe (15) osadzone na wałkach czynnym (1) i biernym (2) oraz mechanizm śrubowy z obrotową nakrętką (6), śruba pociągowa (7) przegubowo zamocowana jest do stołu (8), zaś wałki umocowane są na oddzielnym stole przesuwnym (8) i stałym (9) równolegle względem siebie za pomocą prowadnic walcowych (17). Do pomiaru siły napinającej zastosowano tensometry naklejone na odcinku śruby pociągowej (7) pomiędzy przegubem (13) i nakrętką (6), której sztywność wzdłużna jest na tym odcinku znacznie mniejsza od sztywności w gwintowanej części śruby poprzez wydrążenie w niej otworu oraz zaleca się, aby grubość ścianki elastycznej części śruby stanowiła 0,1 Ø śruby pociągowej i jej długość wynosiła co najmniej 10 Ø śruby pociągowej.zobacz »
23. POLB/84wynalazekUrządzenie do zagęszczania miodu w stanie półpłynnym lub płynnymZWLUrządzenie do zagęszczania miodu w stanie półpłynnym lub płynnym znamienne tym, że nie posiada własnego zbiornika a jest ustawiane na górnej powierzchni zbiornika z surowcem np. beczce (1), a jego głównym zespołem roboczym jest komora osuszania (2), która znajduje się nad zbiornikiem surowca, dochodzi w niej do bezpośredniego kontaktu zagęszczanego miodu z powietrzem osuszającym przepływającym przeciwprądowo względem miodu przy ciśnieniu niższym od atmosferycznego a miód dostarczany jest do niej podajnikiem ślimakowym składającym się z obracającego się ślimaka (3) wewnątrz rury (4), który może być umieszczony pionowo lub pod niewielkim kątem do pozycji pionowej i łatwo demontowany, jako oddzielny zespół roboczy, co ułatwia mycie urządzenia, miód w komorze osuszania wypływa przez otwory (7) wykonane w rurze transportera ślimakowego o stopniowo zwiększającej się średnicy ku górze i spływa grawitacyjnie po krążkach (8) tworzących w komorze osuszającej układ spiralny do zbiornika surowca.zobacz »
24. POLB/173wynalazekDwuczęściowy implant do bezpośredniego połączenia kości z protezą kończynyWMPrzedmiotem zgłoszenia jest dwuczęściowy implant do bezpośredniego połączenia kości z protezą kończyny, który składa się z dwóch części: wkładu (3) i łącznika (4) połączonych na stałe połączeniem nierozłącznym. Wkład (3) posiada trójdzielny, stożkowaty kształt. Połączenie nierozłączne uzyskane jest przez utworzenie połączenia między gwintem wkładu (3) i gwintem łącznika (4) oraz przez zatrzaśnięcie zatrzasku łącznika (4) na zewnętrznej powierzchni rozpartego przez łącznik (4) trójdzielnego, stożkowatego kształtu wkładu (3). zobacz »
25. POLB/176wynalazekSposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobuWBiIŚPrzedmiotem zgłoszenia jest sposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, zapewniający odzyskanie kruszywa grubego z wyburzanych żelbetowych konstrukcji o właściwościach lepszych od właściwości kruszywa naturalnego, a rozdrobniona zaprawa cementowa spełnia wymagania dla dodatków pucolanowych, to jest o utajonych właściwościach hydraulicznych, która może być stosowana przy produkcji cementów, wyrobów wapienno - piaskowych, autoklawizowanego betonu komórkowego, bądź do betonów zwykłych. Proces oddzielania zaprawy od kruszywa grubego i jej częściowego rozdrobnienia realizowany jest w jednym urządzeniu, do którego gruz betonowy trafia najpierw do komory prażenia (1), gdzie zostaje poddany jednocześnie podgrzaniu do temperatury 650°C, gwarantującej całkowitą dehydratację cementu w zaprawie i cyklicznemu podnoszeniu na czterech półkach, osadzonych w równych odstępach na obracającym się urządzeniu o przekroju kołowym. zobacz »
26. POLB/177wynalazekSposób zapewnienia trwałości konstrukcjom betonowym oraz skład mieszanki betonowej w warstwie ochronnejWBiIŚWykonywane konstrukcje betonowe posiadają cienkie warstwy ochronne z rozwiniętą z jednej strony powierzchnią w postaci ostrosłupów z betonu specjalnego ze zbrojeniem rozproszonym ze strony oddziaływania agresywnego środowiska (1 i 2), przy czym warstwa ochronna ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym układana jest po stronie występowania naprężenia ściskającego, a warstwa ochronna ze zbrojeniem rozproszonym stalowym po stronie konstrukcji, gdzie występuje naprężenie rozciągające. Mieszanka betonowa zawiera cement klasy nie mniejszej niż 42,5 MPa w ilości od 360 do 640 kg/m3 w zależności od przewidywanej klasy agresji środowiska, kruszywa drobnego w postaci piasku kwarcowego płukanego, kruszywa grubego frakcji 2 - 4 mm ze skał niezwietrzałych typu bazalt lub granit, zawartości wody zarobowej wynikającej ze współczynnika wodno - cementowego nie większego od 0.35, superplastyfikatora w ilości nieodzownej do uzyskania konsystencji gęstoplastycznej mieszanki betonowej, pyłu krzemionkowego w ilości 7,5% w stosunku do masy cementu, nanodomieszki w ilości nie mniejszej jak 0,06% w stosunku do masy cementu i zbrojenia rozproszonego w ilości 2% w stosunku do masy cementu w postaci włókien polipropylenowych lub stalowych. zobacz »
27. POLB/178wynalazekPrzekładnia w piastach kół ręcznego wózka inwalidzkiego wraz ze sterowaniem zmianą przełożeńWIZPrzekładnia w piastach kół ręcznego wózka inwalidzkiego wraz ze sterowaniem zmianą przełożeń, złożona z koła centralnego oraz wirującego układu planetarnego, charakteryzuje się tym, że posiada tuleję przesuwną (2), zapewniającą przeniesienie napędu albo na koło obiegowe (4) przekładni planetarnej albo na jarzmo (połączone części (11 i 7)), która zawiera w swym kształcie: zęby czołowe (2a), służące do przekazywania napędu, rząd zębów obwodowych (2b), służących do przekazywania napędu oraz pierścień służący do sterowania przesunięciem sprzęgła (5). Sprzęgło (5) ma kształt bębna przechodzącego w nieregularny stożek, które jest osadzone przesuwnie w korpusie piasty (8). Sprzęgło to posiada rzędy zębów (5a, 5b, 5c), usytuowanych wewnętrznie obwodowo, które służą do odbierania napędu od koła obwodowego (4) i jarzma (7) i przekazywania go na korpus piasty (8). zobacz »
28. POLB/180wzor uzytkowyMechanizm mocujący obejmę do wózka inwalidzkiegoWM i absolwenci WMElementem łączącym obejmę z elementem ramy przystawki jest mechanizm zatrzaskowy, którego głównymi elementami są trzpień (3) i tuleja zewnętrzna (4) z mechanizmem zapadkowym ze sprężyną (8) zabezpieczona nakrętką (7). Tuleja zewnętrzna (4) połączona jest z czopem (6). zobacz »
29. POLB/181wzor uzytkowyUrządzenie sterujące zmianą przełożeń kół ręcznego wózka inwalidzkiegoWIZzobacz »
30. POLB/182wynalazekEkstrakty – metanolowy i heksanowy - z plechy żełuczki izydiowej Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale do zastosowania w sposobie leczenia chorób nowotworowych.WBiIŚzobacz »
31. POLB/185wynalazekUkład cyfrowy do obliczania iloczynu skalarnego wektora stałych i wektora zmiennych z możliwością przełączania kolejności stałych i ich znakówWIUkład cyfrowy do obliczania iloczynu skalarnego wektora stałych i wektora zmiennych na zasadzie arytmetyki rozproszonej z możliwością przełączania kolejności i znaków stałych, w którym n-ty element wektora zmiennych jest reprezentowany w kodzie U2 i wprowadzany do rejestru równoległo - szeregowego (1.n), z którego bity wychodzą począwszy od najmniej znaczącego i którego wyjście jest podłączone do podukładu (2.n), który zmienia znak liczby reprezentowanej w U2 i przesyłanej szeregowo począwszy od najmniej znaczącego bitu, wyjście rejestru (1.n) oraz wyjście podukładu (2.n) są połączone z wejściami informacyjnymi multipleksera (3.n) z dwóch linii na jedną, wyjście tego multipleksera jest połączone z n-tym wejściem sieci przełączającej - permutacyjnej (4), zaś wyjścia sieci służą do adresowania pamięci wyników cząstkowych (5), której wyjście jest podłączone z jednym wejściem sumatora - subtraktora (6), zaś drugie wejście sumatora - subtraktora jest połączone z jego wyjściem za pośrednictwem rejestru przesuwnego (7). zobacz »
32. POLB/187wynalazekSubstytut śliny naturalnejWM + UMwB + NantesSubstytut śliny naturalnej jest kompozycją roztworu mucyn typu III (zawartość min. 1,7% wag) z dodatkiem gumy ksantanowej (zawartość min. 0,3% wag) oraz nanozłota (zawartość min. 80 ppm) w buforowanym roztworze soli fizjologicznej, na bazie NaCl, KH2PO4, Na2HPO4. Buforowany roztwór przygotowano na bazie soli fizjologicznej poddanej działaniu plazmy niskociśnieniowej i niskotemperaturowej. Składniki utrzymują właściwości sztucznej śliny w parametrach zbliżonych do właściwości śliny naturalnej przez minimum 2,5 godziny w zakresie tarcia i minimum 7 dni w zakresie pH i napięcia powierzchniowego. zobacz »
33. POLB/189wynalazekQuasi - rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem sprzężonymWEQuasi - rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem sprzężonym L1 – L2 zawierający kondensator rezonansowy Cr i dławik rezonansowy Lr tranzystor mocy T1 i diodę mocy D, w którym dławik sprzężony jest połączony w układzie autotransformatorowym, a układ rezonansowy dołączony jest do odczepu autotransformatora. zobacz »
34. POLB/190znak_towPolifoniaPBzobacz »
35. POLB/191wzor uzytkowyUrządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na wałach maszyn wirnikowychWIZUrządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na czopach wałów maszyn wirnikowych posiada trzy zespoły nagniatające (I, II, III), usytuowane promieniowo w sztywnej, dwudzielnej obejmie (1a, 1b) mocowanej za pośrednictwem wspornika do podstawy lub fundamentu. Zespoły nagniatające (I, II, III) mają możliwość regulacji położenia promieniowego z wykorzystaniem mechanizmu śrubowego zbudowanego z tulei wkręcanej (4) i pozbawionej możliwości obrotu oprawy (5) z przeciwnakrętką (11). Zespoły nagniatające (I, II, III) są przesunięte względem siebie wzdłuż osi obrabianego wału o wartość równą promieniowi R powierzchni sferycznej elementu roboczego kulki nagniataka, a dwudzielna obejma (1a, 1b) ma możliwość otwierania z wykorzystaniem zawiasu z wkręcanymi trzpieniami stożkowymi (12) i dwóch śrub blokujących (14). zobacz »
36. POLB/192wynalazekWęzeł cieplnyWBiIŚzobacz »
37. POLB/210wynalazekGłowica do czyszczenia studni o małych średnicachWMzobacz »
38. POLB/213wynalazekUkład sterowania energoelektronicznym filtrem aktywnymWEzobacz »
39. POLB/214wynalazekZastosowanie ekstraktu z plech żełuczki izydiowej Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale w leczeniu chorób pasożytniczych wywołanych przez pierwotniaki chorobotwórcze Leishmania donovaniWBiIŚzobacz »
40. POLB/215wynalazekWielopozycyjny wózek sportowy z napędem ręcznymWMWielopozycyjny wózek sportowy z napędem ręcznym dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych bądź po ich amputacji posiada mechanizm podnoszenia napędu korbowego (4) regulowany płynnie ramieniem w zakresie 0° - 60°. Mechanizm podnoszenia napędu korbowego (4) zmienia pozycję jazdy przodem z siedzącej na półleżącą i odwrotnie oraz w pozycjach pośrednich. zobacz »
41. POLB/216wzor uzytkowySkładany wózek aktywny dla osób z niepełnosprawnościąWMzobacz »
42. POLB/217wynalazekSposób i układ do pomiaru wartości zespolonej impedancji pętli zwarciowejWEzobacz »
43. POLB/219wynalazekKompozycja do leczenia zgnilca złośliwego pszczółZWLzobacz »
44. POLB/220znak_towINNO EKO TECH TARGI TRANSGRANICZNEWBiIŚzobacz »
45. POLB/221znak_towGWINTPBzobacz »
46. POLB/222wynalazekWózek inwalidzki z funkcją pionizacjiWMzobacz »
47. POLB/223wynalazekWózek inwalidzki zwłaszcza do gry w rugbyWMzobacz »
48. POLB/224wynalazekKinetyczna wyrzutnia dla bezzałogowych statków powietrznychWMzobacz »
49. POLB/225wynalazekPionizator dynamicznyWMzobacz »
50. POLB/227wynalazekGłowica do wytłaczania kompozytów polimerowychWMzobacz »
51. POLB/228wynalazekUrządzenie do ćwiczeń stawu biodrowegoWM , WIZzobacz »
52. POLB/229znak_towAKADERAPBzobacz »
53. POLB/237wynalazekUrządzenie do odzyskiwania i konwertowania energii mechanicznej z drgań promieniowych wirnika lub wału maszyny na energię elektrycznąWMzobacz »
54. POLB/243wynalazekSposób ograniczenia mikrowyładowań łukowych w procesie rozpylania magnetronowegoWMzobacz »
55. POLB/261wynalazekSystem wspomagający stabilność bezzałogowych statków powietrznych w przypadku awarii napęduWMzobacz »