Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/36

Autonomiczny układ sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej

Tytuł
Autonomiczny układ sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej
Opis/specyfikacja
Automatyka układu sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej jest nadążna i autonomiczna dzięki zastosowaniu sterowania w funkcji trajektorii ruchu ciągnika i ukształtowania terenu mierzonych poprzez odporny na drgania czujnik inercyjny o dziewięciu stopniach swobody wspomagany magnetometrem i odbiornikiem GPS. Układ regulacji jest kaskadowy i zawiera dwie pętle sterowania w funkcji sprzężenia zwrotnego (nadrzędną i podrzędną), w skład których wchodzi: zewnętrzny moduł komunikacyjny (12), cyfrowy nadrzędny sterownik przemieszczenia kosiarki (8), estymator nadążny (7), adaptacyjny filtr Kalmana (6), czujnik IMU z magnetometrem i odbiornikiem GPS (5), cyfrowy podrzędny sterownik siłownika kosiarki (9), serwonapęd kosiarki (3) z czujnikiem przemieszczenia liniowego (4).
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku