Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/263

Przyrząd do badań wytrzymałościowych zwłaszcza stabilizatora płytkowego części dalszej kości ramiennej

Tytuł
Przyrząd do badań wytrzymałościowych zwłaszcza stabilizatora płytkowego części dalszej kości ramiennej
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku