Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/177

Sposób zapewnienia trwałości konstrukcjom betonowym oraz skład mieszanki betonowej w warstwie ochronnej

Tytuł
Sposób zapewnienia trwałości konstrukcjom betonowym oraz skład mieszanki betonowej w warstwie ochronnej
Opis/specyfikacja
Wykonywane konstrukcje betonowe posiadają cienkie warstwy ochronne z rozwiniętą z jednej strony powierzchnią w postaci ostrosłupów z betonu specjalnego ze zbrojeniem rozproszonym ze strony oddziaływania agresywnego środowiska (1 i 2), przy czym warstwa ochronna ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym układana jest po stronie występowania naprężenia ściskającego, a warstwa ochronna ze zbrojeniem rozproszonym stalowym po stronie konstrukcji, gdzie występuje naprężenie rozciągające. Mieszanka betonowa zawiera cement klasy nie mniejszej niż 42,5 MPa w ilości od 360 do 640 kg/m3 w zależności od przewidywanej klasy agresji środowiska, kruszywa drobnego w postaci piasku kwarcowego płukanego, kruszywa grubego frakcji 2 - 4 mm ze skał niezwietrzałych typu bazalt lub granit, zawartości wody zarobowej wynikającej ze współczynnika wodno - cementowego nie większego od 0.35, superplastyfikatora w ilości nieodzownej do uzyskania konsystencji gęstoplastycznej mieszanki betonowej, pyłu krzemionkowego w ilości 7,5% w stosunku do masy cementu, nanodomieszki w ilości nie mniejszej jak 0,06% w stosunku do masy cementu i zbrojenia rozproszonego w ilości 2% w stosunku do masy cementu w postaci włókien polipropylenowych lub stalowych.
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku