Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/255

Zastosowanie ekstraktu z części nadziemnej staroduba łąkowego Ostericum palustre (Besser) Hoffm w leczeniu chorób malarycznych.

Tytuł
Zastosowanie ekstraktu z części nadziemnej staroduba łąkowego Ostericum palustre (Besser) Hoffm w leczeniu chorób malarycznych.
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku