Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/90

Kształt łopatki młyna wirnikowego sprzyjający jej trwałości i procesowi rozdrabniania

Tytuł
Kształt łopatki młyna wirnikowego sprzyjający jej trwałości i procesowi rozdrabniania
Opis/specyfikacja
Kształt łopatki młyna wirnikowego sprzyjający jej trwałości i procesowi rozdrabniania charakteryzuje się tym, że brzeg łopatki ma zwiększony przekrój na odcinku do 3 mm w postaci pryzmy o przekroju trójkąta prostokątnego (1) lub o przekroju prostokąta lub o przekroju trapezu.
Korzyści z wdrożenia
- poprawa jakości
- wzrost wydajności
- ograniczenie energochłonności
Zastosowania rynkowe
- Elektronika, mikroelektronika
- Nauki biologiczne - zdrowie, medycyna
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku