Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/82

Substytut śliny naturalnej

Tytuł
Substytut śliny naturalnej
Opis/specyfikacja
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do pielęgnacji jamy ustnej. Substytut śliny naturalnej charakteryzuje się tym, że kompozycję stanowi 2% roztwór mucyn typu III w buforowanym roztworze soli fizjologicznej pH 7 o składzie: 115 mM NaCl, 8 mM KH2PO4 oraz 16 mM Na2HPO4.
Korzyści z wdrożenia
- poprawa jakości
- ograniczenie energochłonności
- udoskonalenie produktu/usługi
Zastosowania rynkowe
- Budownictwo
- Środowisko - Ochrona środowiska
Stan zaawansowania
- badania na etapie laboratoryjnym
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku
Typ poszukiwanego partnera
- instytut naukowo - badawczy, uniwersytet
- ośrodek transferu technologii
- przemysł
- usługi