Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/73

Hydrauliczny uchwyt wiertarski

Tytuł
Hydrauliczny uchwyt wiertarski
Opis/specyfikacja
Hydrauliczny uchwyt wiertarski, przystosowany jest do zmiennego typoszeregu średnic narzędzi skrawających w szczególności wykorzystywany do mocowania wierteł, frezów itp. Charakteryzuje się, tym, że komora zaciskowa narzędzia stanowi odrębną wkładkę przystosowaną do zainstalowania w uchwycie narzędziowym. Wkładka jest centrowana automatycznie i unieruchamiana za pomocą wkrętu (4). Siła zaciskowa jest zadawana poprzez olej doprowadzony systemem kanałów i ściskany za pomocą tłoczka (7) przesuwanego śrubą boczną (5). Wynalazek pozwala na alternatywne rozwiązanie mocowania zmiennego typoszeregu średnic narzędzi skrawających w jednym uchwycie narzędziowym. Zaproponowano wymienne wkładki, w których znajduje się zamknięty układ wypełniony medium hydraulicznym, jakim jest olej. Zasada zamocowania narzędzia w zaprojektowanej wkładce, polega na wywarciu ciśnienia w układzie zamkniętym przez tłok i odkształceniu cienkościennej tulei.
Korzyści z wdrożenia
- poprawa jakości
- wzrost wydajności
- ograniczenie energochłonności
- zgodność z normami
- wprowadzenie nowego produktu/usługi
- udoskonalenie produktu/usługi
Stan zaawansowania
- technologia gotowa do zastosowania
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku