Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/45

Implant stomatologiczny wewnątrzkostny

Tytuł
Implant stomatologiczny wewnątrzkostny
Opis/specyfikacja
Implant stomatologiczny wewnątrzkostny zbudowany jest z co najmniej dwóch płaszczy (1), wszczepu (2), filara protetycznego śrubowego (3) ze zintegrowanym elementem nadkostnym, na którym mocowana jest korona protetyczna. Implant posiada rozbudowaną linię krawędziową oraz innowacyjną budowę rozporową. Przewiduje się pokrycie powierzchni wszczepu hydroksyapatytem oraz zastosowanie wynalazku do implantacji ubytków zarówno w kości szczęki dolnej, jak i górnej oraz jako filar pod most protetyczny. Sposób stymulacji komórek kostnych dla implantów stomatologicznych oraz innych implantów dokostnych polega na stymulacji komórek kostnych względem ich przyrastania do powierzchni implantu poprzez stały nacisk rozchylonych płaszczy wszczepu na powierzchnię łoża kostnego pod implant, a więc zapewnieniu ciągłego kontaktu z otoczeniem tkankowym.
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku