Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/37

Miniaturowy skaner laserowy o stożkowej płaszczyźnie detekcji przeznaczony do systemów autonomicznego omijania przeszkód bezzałogowych obiektów latających

Tytuł
Miniaturowy skaner laserowy o stożkowej płaszczyźnie detekcji przeznaczony do systemów autonomicznego omijania przeszkód bezzałogowych obiektów latających
Opis/specyfikacja
Miniaturowy skaner laserowy o stożkowej płaszczyźnie detekcji jest elementem pomiarowym systemu unikania przeszkód i trójwymiarowej wizualizacji powierzchni otoczenia, przeznaczonego do zastosowania w małych bezzałogowych samolotach. W celu uzyskania stożkowej płaszczyzny skanowania, miniaturowy dalmierz laserowy jest umieszczony na przekroju poprzecznym cylindrycznej obudowy, która obraca się w zakresie 0-360° wokół osi symetrii, pokrywającej się z osią wzdłużną samolotu. Kąt rozwarcia stożka α jest zarazem kątem pomiędzy przekrojem a osią obrotu obudowy. Obudowa jest napędzana serwem cyfrowym, przez co możliwa jest precyzyjna kontrola kierunku pomiaru. Dane pomiarowe są przetwarzane przez mikrokontroler lub komputer pokładowy samolotu, w celu wyznaczenia sygnałów sterujących lotem lub trójwymiarowej mapy otoczenia. Podczas wyznaczania sygnałów sterujących, tj. zadanego kąta przechylenia i pochylenia, wykonywana jest kompensacja orientacji przestrzennej samolotu poprzez zastosowanie masek wzmocnień, które wymnażają pierścieniową tablicę pomiarów. Znając aktualną orientację przestrzenną samolotu, kierunek pomiaru (pozycja serwa), współrzędne geograficzne samolotu (GPS) oraz zmierzoną odległość (dalmierz laserowy) można wyznaczyć współrzędne geograficzne związane z każdym punktem pomiaru. Nanosząc wszystkie punkty na mapę geograficzną otrzymuje się trójwymiarową wizualizację ukształtowania
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku