Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/185

Układ cyfrowy do obliczania iloczynu skalarnego wektora stałych i wektora zmiennych z możliwością przełączania kolejności stałych i ich znaków

Tytuł
Układ cyfrowy do obliczania iloczynu skalarnego wektora stałych i wektora zmiennych z możliwością przełączania kolejności stałych i ich znaków
Opis/specyfikacja
Układ cyfrowy do obliczania iloczynu skalarnego wektora stałych i wektora zmiennych na zasadzie arytmetyki rozproszonej z możliwością przełączania kolejności i znaków stałych, w którym n-ty element wektora zmiennych jest reprezentowany w kodzie U2 i wprowadzany do rejestru równoległo - szeregowego (1.n), z którego bity wychodzą począwszy od najmniej znaczącego i którego wyjście jest podłączone do podukładu (2.n), który zmienia znak liczby reprezentowanej w U2 i przesyłanej szeregowo począwszy od najmniej znaczącego bitu, wyjście rejestru (1.n) oraz wyjście podukładu (2.n) są połączone z wejściami informacyjnymi multipleksera (3.n) z dwóch linii na jedną, wyjście tego multipleksera jest połączone z n-tym wejściem sieci przełączającej - permutacyjnej (4), zaś wyjścia sieci służą do adresowania pamięci wyników cząstkowych (5), której wyjście jest podłączone z jednym wejściem sumatora - subtraktora (6), zaś drugie wejście sumatora - subtraktora jest połączone z jego wyjściem za pośrednictwem rejestru przesuwnego (7).
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku