Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/16

System przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie

Tytuł
System przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie
Opis/specyfikacja
System przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie, charakteryzuje się tym, że do przemieszczania kabiny z jednej na drugą ścianę rdzenia szybu (2) użyto zespoły induktorów napędu planarnego na wszystkich powierzchniach bocznych kabiny (1) oraz rozdzielone poduszką powietrzną statory na powierzchni rdzenia szybu (2), a także dodatkowe zespoły statorów (3a i 3b), rozmieszczone na ścianach szybu na długości co najmniej równej szerokości całej kabiny (1), przemieszczającej się swobodnie w szybie. Przemieszczenie kabiny (1) ze ściany rdzenia (2a) na drugą sąsiadującą ścianę (2b) realizowane jest poprzez aktywowanie i dezaktywowanie odpowiednich zespołów induktorów (5) kabiny oraz odpowiednie załączanie/wyłączanie systemu dostarczającego sprężone powietrze, niezbędne do wytworzenia poduszki powietrznej rozdzielającej induktory od statorów, gdzie po dojechaniu kabiny (1) do naroża ścian (2a, 2b) i kontynuowanym w danym kierunku przejeździe, działanie części induktorów (5a) w kabinie i statorów (2a) zostaje przejęte przez zespoły statorów (3a) i induktorów (5c).
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku
Typ poszukiwanego partnera
- ośrodek transferu technologii
- przemysł