Strona główna    Powrót do listy    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr POLB/15

System przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie

Tytuł
System przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie
Opis/specyfikacja
System przemieszczania kabiny do mechatronicznej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie w zamkniętym lub w częściowo otwartym szybie charakteryzuje się tym, że do przemieszczania kabiny z jednej na drugą ścianę szybu, zastosowano napęd w postaci planarnego układu pozycjonującego z sensorami Halla, którego głównymi elementami są rozdzielone poduszką powietrzną nieruchome bloki statorów (5), umieszczone na co najmniej dwóch ścianach (2a i 2b), złączonych ze sobą krawędziami, ustawionych względem siebie pod kątem prostym oraz ruchome bloki induktorów (6), zamontowanych na co najmniej dwóch sąsiadujących zewnętrznych powierzchniach bocznych kabiny (1). W trakcie przejazdu kabiny (1) ze ściany szybu (2a) na ścianę szybu (2b) aktywowane są induktory (6) powierzchni kabiny współpracującej ze statorami (5), umieszczonymi na ścianie (2b) oraz załączane jest ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego poduszkę powietrzną, a induktory (6) aktualnie współpracujące ze statorami (5), umieszczonymi na ścianie (2a), są dezaktywowane i jednocześnie zwiększana jest wartość ciśnienia powietrza zasilającego poduszkę powietrzną, przez co kabina (1) zostanie przyciągnięta przez ścianę (2b) i następuje jej odrywanie od ściany (2a), a sama kabina może dzięki temu przemieścić się na inną ścianę szybu wielościanowego.