Strona główna    Przeglądanie bazy    Rejestracja i logowanie

Kryteria wyszukiwania

Rodzaj:  Wynalazek    Słowa kluczowe:
Zgłoszenie nr: z dnia    Patent, prawo ochronne lub z rejestracji nr: z dnia
Tytuł:    Wydział:    Nr wewnętrzny:   
Branża:

Lista wyników spełniających zadane kryteria wyszukiwania

Lp. Nr wewn. Rodzaj Nazwa Uczelnia Opis Słowa kluczowe  
1. POLB/4wzor uzytkowyPrzystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiemWMPrzystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiem posiada zasobnik (1) do piasku (2), a pod nim siłownik z tłokiem (3), dozującym piasek (2) do worków (5). Przystawka do napełniania worków przeciwpowodziowych piaskiem przymocowana jest do przyczepy załadowczej. zobacz »
2. POLB/7wynalazekTor stabilizująco-chłodzący do brykietuWBiIŚ + WMPrzedmiotem zgłoszenia jest specjalnej konstrukcji tor stabilizująco-chłodzący do brykietu. Istotą rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie do budowy jego prowadnic trzech specjalnej konstrukcji płaszczów wodnych (3, 12 i 13), będących przeponowymi wymiennikami ciepła, w których przepływa woda płynącą w sposób przeciwprądowy w stosunku do przemieszczającego się brykietu. Woda doprowadzana jest do płaszcza górnego (3) króćcem wlotowym (11) i następnie rozprowadzana jest do płaszczów (12 i 13) za pomocą elastycznych rur łączących (6). Ogrzana woda wypływa króćcem wylotowym (9) umiejscowionym w płaszczu (12). Płaszcze wodne (12 i 13) są przymocowane na stałe do nieruchomej obejmy dolnej (7), natomiast płaszcz górny (3) jest przymocowany do obejmy górnej (4). Obejmy (7 i 4) są ze sobą połączone przegubowo za pomocą sworznia (10), dzięki czemu płaszcz górny (3) posiada swobodę odchylania się. Docisk płaszcza górnego (3) do brykietu realizowany jest poprzez odpowiednie położenie ciężarka (2) unieruchamianego na dźwigni (1), za pomocą śruby (5). zobacz »
3. POLB/9wynalazekŁączniki mechaniczne do mocowania elementów warstwowych konstrukcji betonowychWBiIŚzobacz »
4. POLB/10znak_towznak : ORCANWBiIŚzobacz »
5. POLB/12wynalazekEkstrakt metanolowy z korzenia sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) Mill., do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez patogenne szczepy grzybów drożdżopodobnychWBiIŚ + Univ. Mississipizobacz »
6. POLB/13wynalazekEkstrakt metanolowy z korzenia sasanki zwyczajnej Pulsatilla vulgaris Mill., do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez patogenne szczepy grzybów drożdżopodobnychWBiIŚ + Univ. Mississipizobacz »
7. POLB/20wzor przemyslowyUrządzenie do rehabilitacji WMzobacz »
8. POLB/25wynalazekSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywiczych z drewna drzew iglastychZWL+ Inst_NawozówSposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywicznych z drewna drzew iglastych a szczególnie z drewna sosnowego polega na tym, że suche drewno o wilgotności poniżej 10% w postaci rozdrobnionej (wióry, zrębki, trociny) lub w postaci wyciętych elementów z drewna litego, realizowany jest poprzez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla przy ciśnieniu od 45 do 50 MPa i temperaturze powyżej 80°C a następnie dwustopniową dekompresję do 21 MPa i temperatury poniżej 50°C w pierwszym stopniu oraz poniżej 5,3 MPa w drugim stopniu. Proces realizowany jest z obciążeniem od 20 do 100 kg CO2/kg surowca. zobacz »
9. POLB/33wynalazekSposób oceny spontanicznej krystalizacji składników moczuWM+UMBzobacz »
10. POLB/36wynalazekAutonomiczny układ sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej WM+SAMASZAutomatyka układu sterowania przemieszczeniem bocznym ciągnikowej kosiarki czołowej jest nadążna i autonomiczna dzięki zastosowaniu sterowania w funkcji trajektorii ruchu ciągnika i ukształtowania terenu mierzonych poprzez odporny na drgania czujnik inercyjny o dziewięciu stopniach swobody wspomagany magnetometrem i odbiornikiem GPS. Układ regulacji jest kaskadowy i zawiera dwie pętle sterowania w funkcji sprzężenia zwrotnego (nadrzędną i podrzędną), w skład których wchodzi: zewnętrzny moduł komunikacyjny (12), cyfrowy nadrzędny sterownik przemieszczenia kosiarki (8), estymator nadążny (7), adaptacyjny filtr Kalmana (6), czujnik IMU z magnetometrem i odbiornikiem GPS (5), cyfrowy podrzędny sterownik siłownika kosiarki (9), serwonapęd kosiarki (3) z czujnikiem przemieszczenia liniowego (4). zobacz »
11. POLB/41wynalazekManipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnychWM + AquaRDManipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno - kanalizacyjnej, w szczególności wykorzystywany w instalacjach do wymiany i serwisowania przetworników ciśnienia. Manipulator składa się z dwóch modułów: modułu zapewniającego zakotwiczenie (unieruchomienie) manipulatora w rurze technicznej oraz modułu odpowiadającego za demontaż i montaż przetwornika ciśnienia (B). Moduły połączone są ze sobą za pomocą podatnego sprzęgła (C) umożliwiają pracę manipulatora w zakrzywionych odcinakach rurociągu. Manipulator posiada miniaturową kamerę wideo umieszczoną w chwytaku i pozwalającą na monitorowanie poprawności wykonywania operacji serwisowych oraz prowadzenia inspekcji przyłącza i rury technicznej. zobacz »
12. POLB/61wynalazekMiniaturowy hydrogenerator energii elektrycznejWMMiniaturowy hydrogenerator energii elektrycznej posiada wirnik (6) ułoży skowany w pokrywie dolnej i górnej hydrogeneratora charakteryzujący się stożkową geometrią części górnej (z kierunku napływającej wody) z kątem wierzchołkowym „Alfa” w zakresie 70-110° zależnym od kąta pochylenia osi wirnika, przy czym oś wirnika jest pochylona w kierunku kanału wlotowego w zakresie 15-50° w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do kierunku przepływu. Kierownica wlotowa (3) jest niesymetryczna i przesunięta względem osi kanału wlotowego o wymiar A, który mieści się w zakresie od 0 do 45% średnicy kanału zasilającego, okno wlotowe B jest mniejsze lub równe oknu wylotowemu C. Okno wlotowe (4) stanowi od 30 do 50% powierzchni przekroju rury wlotowej. Pokrywa turbiny pełni rolę korpusu generatora energii. zobacz »
13. POLB/64wynalazekStanowisko do badań trwałości eksploatacyjnej protez zębowychWMzobacz »
14. POLB/176wynalazekSposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobuWBiIŚPrzedmiotem zgłoszenia jest sposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i rozdrabniania tej zaprawy oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, zapewniający odzyskanie kruszywa grubego z wyburzanych żelbetowych konstrukcji o właściwościach lepszych od właściwości kruszywa naturalnego, a rozdrobniona zaprawa cementowa spełnia wymagania dla dodatków pucolanowych, to jest o utajonych właściwościach hydraulicznych, która może być stosowana przy produkcji cementów, wyrobów wapienno - piaskowych, autoklawizowanego betonu komórkowego, bądź do betonów zwykłych. Proces oddzielania zaprawy od kruszywa grubego i jej częściowego rozdrobnienia realizowany jest w jednym urządzeniu, do którego gruz betonowy trafia najpierw do komory prażenia (1), gdzie zostaje poddany jednocześnie podgrzaniu do temperatury 650°C, gwarantującej całkowitą dehydratację cementu w zaprawie i cyklicznemu podnoszeniu na czterech półkach, osadzonych w równych odstępach na obracającym się urządzeniu o przekroju kołowym. zobacz »
15. POLB/178wynalazekPrzekładnia w piastach kół ręcznego wózka inwalidzkiego wraz ze sterowaniem zmianą przełożeńWIZPrzekładnia w piastach kół ręcznego wózka inwalidzkiego wraz ze sterowaniem zmianą przełożeń, złożona z koła centralnego oraz wirującego układu planetarnego, charakteryzuje się tym, że posiada tuleję przesuwną (2), zapewniającą przeniesienie napędu albo na koło obiegowe (4) przekładni planetarnej albo na jarzmo (połączone części (11 i 7)), która zawiera w swym kształcie: zęby czołowe (2a), służące do przekazywania napędu, rząd zębów obwodowych (2b), służących do przekazywania napędu oraz pierścień służący do sterowania przesunięciem sprzęgła (5). Sprzęgło (5) ma kształt bębna przechodzącego w nieregularny stożek, które jest osadzone przesuwnie w korpusie piasty (8). Sprzęgło to posiada rzędy zębów (5a, 5b, 5c), usytuowanych wewnętrznie obwodowo, które służą do odbierania napędu od koła obwodowego (4) i jarzma (7) i przekazywania go na korpus piasty (8). zobacz »
16. POLB/181wzor uzytkowyUrządzenie sterujące zmianą przełożeń kół ręcznego wózka inwalidzkiegoWIZzobacz »
17. POLB/182wynalazekEkstrakty – metanolowy i heksanowy - z plechy żełuczki izydiowej Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale do zastosowania w sposobie leczenia chorób nowotworowych.WBiIŚzobacz »
18. POLB/186wynalazekUrządzenie do mieszania i napowietrzania podłożaWBiIŚ + WMzobacz »
19. POLB/190znak_towPolifoniaPBzobacz »
20. POLB/191wzor uzytkowyUrządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na wałach maszyn wirnikowychWIZUrządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych na czopach wałów maszyn wirnikowych posiada trzy zespoły nagniatające (I, II, III), usytuowane promieniowo w sztywnej, dwudzielnej obejmie (1a, 1b) mocowanej za pośrednictwem wspornika do podstawy lub fundamentu. Zespoły nagniatające (I, II, III) mają możliwość regulacji położenia promieniowego z wykorzystaniem mechanizmu śrubowego zbudowanego z tulei wkręcanej (4) i pozbawionej możliwości obrotu oprawy (5) z przeciwnakrętką (11). Zespoły nagniatające (I, II, III) są przesunięte względem siebie wzdłuż osi obrabianego wału o wartość równą promieniowi R powierzchni sferycznej elementu roboczego kulki nagniataka, a dwudzielna obejma (1a, 1b) ma możliwość otwierania z wykorzystaniem zawiasu z wkręcanymi trzpieniami stożkowymi (12) i dwóch śrub blokujących (14). zobacz »
21. POLB/213wynalazekUkład sterowania energoelektronicznym filtrem aktywnymWEzobacz »
22. POLB/214wynalazekZastosowanie ekstraktu z plech żełuczki izydiowej Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale w leczeniu chorób pasożytniczych wywołanych przez pierwotniaki chorobotwórcze Leishmania donovaniWBiIŚzobacz »
23. POLB/216wzor uzytkowySkładany wózek aktywny dla osób z niepełnosprawnościąWMzobacz »
24. POLB/218wynalazekEkstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca ten ekstrakt oraz jego zastosowanie (Nowy sposób zastosowania ekstraktu z korzeniowca sosnowego)ZWL + UMBzobacz »
25. POLB/219wynalazekKompozycja do leczenia zgnilca złośliwego pszczółZWLzobacz »
26. POLB/220znak_towINNO EKO TECH TARGI TRANSGRANICZNEWBiIŚzobacz »
27. POLB/221znak_towGWINTPBzobacz »
28. POLB/225wynalazekPionizator dynamicznyWMzobacz »
29. POLB/227wynalazekGłowica do wytłaczania kompozytów polimerowychWMzobacz »
30. POLB/229znak_towAKADERAPBzobacz »
31. POLB/230wynalazekPłaski kolektor słonecznyWBiIŚzobacz »
32. POLB/237wynalazekUrządzenie do odzyskiwania i konwertowania energii mechanicznej z drgań promieniowych wirnika lub wału maszyny na energię elektrycznąWMzobacz »
33. POLB/238wynalazekStabilizator płytkowy wewnętrzny oraz sposób blokowania płyt nośnychWMzobacz »
34. POLB/242wynalazekNasada kominowa nawiewno-wywiewnaWBiIŚzobacz »
35. POLB/248wynalazekTablica do ćwiczeń manualnych dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymiWM, WIZzobacz »
36. POLB/253wynalazekEkstrakt metanolowy z korzenia Polemonium coeruleum L. do zastosowania w sposobie leczenia chorób pasożytniczych wywołanych przez pierwotniaki chorobotwórcze Trypanosoma brucei PinhWBiIŚzobacz »
37. POLB/254wynalazekEkstrakt metanolowy z części nadziemnej wielosiłu błękitnego Polemonium coeruleum L. do zastosowania w sposobie leczenia chorób bakteryjnychWBiIŚzobacz »
38. POLB/255wynalazekEkstrakt z części nadziemnej staroduba łąkowego Ostericum palustre (Besser) Hoffm do zastosowania w leczeniu chorób malarycznychWBiIŚzobacz »
39. POLB/256wynalazekSuszarnia konwekcyjno-fontannowaWMzobacz »
40. POLB/258wynalazekMechanizm regulacji położenia kątowego zwłaszcza do ortoz.WMzobacz »
41. POLB/261wynalazekSystem wspomagający stabilność bezzałogowych statków powietrznych w przypadku awarii napęduWMzobacz »
42. POLB/262wynalazekProteza kończyny dla zwierzątWMzobacz »
43. POLB/263wzor uzytkowyPrzyrząd do badań wytrzymałościowych zwłaszcza stabilizatora płytkowego części dalszej kości ramiennejWMzobacz »