Strona główna Powrót do wynalazku

Formularz kontaktowy

Informacja zostanie wysłana do Twórców Wynalazków za pośrednictwem Administratora Bazy Danych.

Dotyczy: POLB/181

Urządzenie sterujące zmianą przełożeń kół ręcznego wózka inwalidzkiego

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy / instytucji:

Telefon:

Email:
Wiadomość: